Jazyky se můžete učit zadarmo na sociální síti

Jazyky se můžete učit zadarmo na sociální síti

 

Praha, 26. března 2012 – Na českém internetu vznikla první sociální síť zaměřená na učení a vyučování cizích jazyků. Jazyková sociální síť Spaceteacher nabízí možnost se zdarma učit a procvičovat cizí jazyk virtuálně na síti i naživo. Na síti se tak vytvářejí komunity zájemců o cizí jazyky, ať už se chtějí učit nebo vyučovat.

 

Jazyková sociální síť Spaceteacher vznikala z potřeby nabídnout lidem možnost učit se jazyky maximálně efektivně. Vychází totiž ze zjištění, že učení cizího jazyka je pro studenta efektivnější, pokud vhodně kombinuje více učebních způsobů a metod. Na jazykové sociální síti Spaceteacher se proto lidé mohou současně učit pomocí online cvičení, konverzací, tandemové výuky i jazykových kurzů.

 

Hlavním úkolem jazykové sociální sítě Spaceteacher je iniciovat a podporovat aktivní používání cizích jazyků. Uživatelé Spaceteacheru se proto scházejí také na různých konverzačních setkáních. Jedná se zpravidla o konverzační večery probíhající v kavárnách a restauracích zatím v Praze a Brně. „Konverzační akce jsou příležitostí oprášit a znovu začít používat cizí jazyk, rozmluvit se, nebo procvičovat konverzaci mimo jazykový kurz,“ říká zakladatel sítě David Brhel. Účastníci konverzačních setkání se snaží mluvit pouze v procvičovaném jazyce. Podporuje v tom i hojná účast cizinců, kteří se na akce hlásí.

 

Efekt konverzačních setkání spočívá v jejich neformálnosti, příjemné a uvolněné atmosféře a ve vytváření prostředí, kde se nikdo nebojí mluvit bez ohledu na svou jazykovou pokročilost. „Spaceteacher tak reaguje na skutečnou potřebou oživovat a udržovat cizí jazyk a je odpovědí na nedostatek příležitostí pro aktivní používání cizích jazyků,” vysvětluje David Brhel, který sám prošel různými metodami učení jazyků v Česku i zahraničí a dnes ovládá několik cizích řečí.“

 

Konverzační akce jsou otevřeny všem uživatelům sítě zdarma. “Na kurzy se stačí zapsat na jazykové sociální síti Spaceteacher. Používání sítě a účast na akci jsou pro uživatele bezplatné,” doplňuje Radka Breitzetelová, z týmu Spaceteacher, která poskytuje podporu uživatelům sítě na straně studentů i škol a lektorů.

 

Nápad mě hned zaujal, tak jsem sebou vzala kamarádku a šla to zkusit. Nejdřív jsme všichni jen tak rozpačitě seděli, jak to bývá, když se sejdou úplně cizí lidi, ale nakonec mluvili úplně všichni o všem možném. Rozmluvili se i ti, kteří na začátku zvládli v angličtině jen pozdravit.“ sdílí své dojmy ze setkání Blanka Janečková (29), personalistka z Prahy.

 

Konverzační setkání probíhají od začátku letošního roku v Praze a Brně a nejčastěji v anglickém a francouzském jazyce. V síti už vznikají plány na setkávání ke konverzacím v jiných jazycích. Akce svolávané na síti jsou také příležitostí pro lektory, kteří zde mohou oslovit a zaujmout nové studenty.

 

Jazyková sociální síť byla spuštěna na konci loňského roku.Jazyková sociální síť Spaceteacher usiluje o efektivitu v učení cizích jazyků a snaží se, aby se všichni účastníci tohoto učebního procesu setkávali ve světě virtuálním i skutečném.

 

Vaše dotazy rádi zodpoví:

Kontakt pro média

Bc. Radka Breitzeteleová

radkab@spaceteacher.com

Global Generation s.r.o.

Vladislavova 1587/24, Praha 1, 11000

Zakladatel sítě Spaceteacher

MComp. David Brhel

comm@spaceteacher.com

office: +420-257-223-871

 

Další informace:

 

Více informací o setkáních na Spaceteacher.com:

http://www.spaceteacher.com/cs/pages/cojsousetkanistudentu/

 

Více informací o principech učení jazyků podle Spaceteacher:

http://www.spaceteacher.com/cs/pages/principyspaceteacher/

 

Fotografie v kvalitě pro web je možné stánout také z:

http://downloads.spaceteacher.com/press/TZ_1_St_konverzace_foto.zip