V ŽOS–EKO Vrútky doteraz spracovali 9094 vozidiel

Od získania autorizácie v roku 2005 spracovali v  ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky až doteraz 9094 opotrebovaných vozidiel, osobných a nákladných vozidiel. Pritom za 1.polrok 2012 tento najväčší spracovateľ autovrakov v Žilinskom kraji spracoval 375 vozidiel, oproti

400 vozidlám za 1.polrok 2011. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

            ,,Prvý polrok vždy býva slabší, lebo do neho spadajú zimné mesiace, kedy nám zákazníci  ponúkajú minimum starých vozidiel. Až na jar sa vždy rozbehne predaj nových vozidiel a s nadobudnutím nových áut sa majitelia zbavujú starých autovrakov, ktoré im zaberajú miesta v garážach, či na parkoviskách. Súčasná nepriaznivá ekonomická situácia sa odráža v stagnácii predaja nových áut a to ovplyvňuje aj prísun opotrebovaných vozidiel odovzdaných na likvidáciu“, zhodnotila situáciu J. Antošová.

 

Dodala, že tak skoro sa nevrátia časy rekordného roku 2009, kedy sa vyplácalo šrotovné a v ŽOS-EKO Vrútky spracovali rekordných  2570 vozidiel. V tomto roku by preto radi zhodnotili cca 1200 vozidiel. ,,Slovensko má veľmi zastaraný automobilový park, ktorý nutne potrebuje obnovu. Obávame sa, že na budúci rok po zavedení nových poplatkov za registrácie vozidiel, spolu so znížením kúpnej sily obyvateľstva v dôsledku zavedenia nového daňového zaťaženia, poklesne nákup nových vozidiel a tým aj odovzdávanie starých na likvidáciu“, povedala J. Antošová.

 

 Dodala, že spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky je jedinou v Žilinskom kraji, ktorá si neúčtuje za odvoz vraku poplatok 33 eur. Bezplatný odvoz bude pokračovať a majiteľovi autovraku stačí, ak sa obráti telefonicky priamo na ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky. Odťahová služba ŽOS-EKO Vrútky bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje. Majiteľ zároveň dostane potvrdenie o autorizovanej likvidácii auta, ktoré je potrebné na to, aby už nemusel platiť povinné zmluvné poistenie. Súčasná právna úprava majiteľovi bez takéhoto potvrdenia neumožňuje auto odhlásiť. Preto tí, ktorí sa  autovraku zbavili v  neautorizovanej dielni, či na skládke, musia povinné poistenie  platiť naďalej.

 

ŽOS-EKO ekologicky spracúva nielen osobné motorové vozidlá, ale aj nákladné vozidlá a iné, napr. poľnohospodárske vozidlá, ale aj odpadové batérie a akumulátory a opotrebované oleje. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 37 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných miest. Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky je najväčším spracovateľom autovrakov v Žilinskom kraji a jedným z najväčších aj v rámci Slovenska.

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov:  0905205732,                                                         0434205531,0434205533