Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů, pohledávek realizujeme po celé ČR, nejsme vázání pouze na městoPraha a střední čechy. Procesně řešíme vymáhání pohledávek rychle, operativně
a o průběhu neprodleně informujeme klienta.
Pro zahájení činnosti na vymáhání pohledávky NEVYŹADUJEME žádné platby, poplatky předem. Po přezkoumání celkového stavu, ve kterém se příslušná pohledávka nachází, navrhujeme způsob jejího řešení, naši smluvní odměnu, průběh realizace a vše s tímto spojené.

Vymáhání dluhů realizujeme na základě smlouvy o postoupení pohledávky, mandátní smlouvy, komisionářské smlouvy. Mimosoudní vymáhání pohledávek a dluhů je pojem, který v sobě skrývá mnoho fanatzijních představ, ale zde je nutno konstatovat, že se jedná o legitimní právně relevantní činnost v rámci práva ČR. 

 

Vymáhání dluhů

NEVYŹADUJEME žádné platby, poplatky předem. Po přezkoumání celkového stavu, ve kterém se příslušná pohledávka nachází, navrhujeme způsob jejího řešení, naši smluvní odměnu, průběh realizace a vše s tímto spojené. 

 Mimosoudní vymáhání

 Odkup pohledávek