Kompletní kominický servis.

Vložkování komínů

Vložkování komínů Prováděné kominíkem.

Než přijde na řadu vložkování komínu, přichází většinou ke slovu frézování komínu. To platí především při rekonstrukci komínové stavby. Podobně jako u stavebních úprav komínu, je frézování a vložkování komínu z hlediska požární bezpečnosti velká zodpovědnost.
Je potřeba zohlednit celkový stav zvážit, je-li konstrukce komínu schopna přežít vibrace a otřesy procesu frézování bez závažného poškození zdiva komínu. V tomto ohledu musím zkontrolovat zvláště materiál stropních částí a nosné sloupy.

Náležitosti vložkování komínů kominíkem.

Pro vložkování komínu je vnitřní průměr komínu stěžejní. Zásah frézou je většinou nezbytný. Po vyvložkování komínu se průduch zmenší, s čímž je třeba počítat zejména v souvislosti s připojeným spotřebičem.

Před samotným vložkováním komínu je opět nutná revize komínové šachty. V případě vážného poškození (například během frézování komínu) je následná oprava komínového tělesa před vyvložkováním komínu nevyhnutelná.

Odborný dohled a profesionální přístup během celé rekonstrukce komínu je důležitou prevencí nechtěných a nepříjemných nehod a problémů. Důkladný a zodpovědný přístup k celému zásahu do komínové soustavy garantuje úspěšně provedenou rekonstrukci, dlouhodobou životnost komínu a plynulý a efektivní provoz.
Kominík Abraham Teplice