Projekty – stavíme aktivní domy

Projekty – aktivní domy

Zdá se vám představa domu, který využíváním obnovitelných zdrojů energie předčí vlastnosti pasivních domů, málo uvěřitelná? Současné poznatky a technologie takové řešení umožňují. Přesvědčit se o tom můžete v následujícím článku, v němž vám představíme koncept aktivního domu od společnosti EUROLINE Bohemia, významného dodavatele s rodinnými domy pro Českou a Slovenskou republiku.

U společnosti EUROLINE Bohemia, která na našem trhu nabízí kvalitní autorizované projekty rodinných domů už od roku 1998, mají nyní zájemci možnost za standardních podmínek zakoupit projektovou dokumentaci rodinného domu AKTIV, jehož budoucí provoz plně zajistí energie z obnovitelných zdrojů. Certifikát EurolineZa tento projekt firma také získala významné ocenění – titul TOP dům 2012.

Úspěšná stavba aktivního domu vyžaduje souhru architektonického návrhu, který dokáže optimálně využít podmínky konkrétního prostředí, s použitím moderních materiálů a technologií a kvalitní realizací.

Náhled do aktivního domuKonstrukce aktivních domů

Pasivní standard vyžaduje důsledné odstranění tepelných mostů. Pro zakládání stavby s aktivními domy počítají se zhutněným podsypem pěnovým sklem, na kterém je umístěna železobetonová základová deska. Pěnové sklo má mnoho předností. Má výborné tepelně-izolační parametry, snese vysoké zatížení a navíc disponuje zaručeným anti-aging faktorem (nestárnoucí). Zároveň se jedná o 100% recyklovatelný materiál.

Obvodové zdivo o celkové tloušťce 450 mm je vyřešeno systémem ztraceného bednění z izolačního materiálu. Tepelnou izolaci stěny tvoří Neopor v celkové tloušťce 300 mm, stabilitu stěny zajišťuje železobetonová stěna tloušťky 150 mm. Součinitel prostupu tepla obvodové stěny je U = 0,104 W/m2K.

Projekt aktivního domu navrhuje pro zastřešení izolaci SH + / 70NEO 420 mm, která je uložena mezi krokvemi a pod krokvemi (pomocí OSB desek) s parozábranou. Jako tepelná izolace podlahových konstrukcí na terénu se uplatní polystyren 240 mm, na který je položena systémová deska podlahového vytápění. Okna a dveře jsou plastovohliníkové s nerezovým distančním rámečkem a s izolačním trojsklem.

Dům s aktivní energiíNakládání s energií

Ze stavebního hlediska je dům AKTIV navržen v pasivním standardu, s předpokládanou roční spotřebou energie 6 kW/m2. Je zaměřen na maximální využívání obnovitelných zdrojů, k čemuž využívá mj. velkých prosklených ploch s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, které zároveň svými vlastnostmi umožňují využívat pasivní tepelné zisky ze slunečního záření. Velké prosklenné plochy navíc přívádějí do interiéru aktivního domu takové množství denního světla, které snižuje spotřebu energie na svícení.

Výrobu elektřiny pro potřebu aktivního domu zajišťuje 36 vysokovýkonných fotovoltaických článků s celkovým instalovaným výkonem 7,2 kW s vysokou účinností. Přebytečnou energii dodávají do elektronické sítě. Dům je napojen i na elektrickou přípojku, která ho napájí elektrickou energií v době, kdy fotovoltaika neprodukuje dostatečné množství elektrické energie.

Pohled do domuVytápění, chlazení a větrání aktivních domů

Vytápění tvůrci projektu aktivních domů vyřešili speciálním nízkoteplotním podlahovým topením se sníženou akumulační vrstvou kvůli rychlejším reakcím na ekvitermní regulaci. Větrání je zajištěno mechanickým větráním s rekuperací tepla. V obdobích bez rozdílu interiérových a exteriérových teplot se větrá v nastaveném časovém režimu automaticky otevíranými střešními okny, které jsou opatřeny aktivními stínicími prvky. Stínicí prvky jsou umístěny i na oknech na obvodové stěně.

Aktivní rodinný dům bude zásobován teplem pro vytápění a přípravu teplé vody z centrální větrací jednotky (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda) s podporou solárního ohřevu teplé pitné vody a předehřevu přiváděného čerstvého vzduchu. Doplňkovým zdrojem tepla bude v extrémních zimních teplotách krbová vložka s ekologickým spalováním a vysokou účinností.

Systém řízení provozu aktivního domu

Provoz aktivního domu aktivně řídí inteligentní systém řízení. Tento systém kontroluje a plně automaticky řídí topení, chlazení, výměnu čerstvého vzduchu, osvětlení, kamerový a zabezpečovací systém, spouštění a zvedání žaluzií podle potřeby denního osvětlení a insolace. Šetří tak majitelům čas a starosti a přispívá k vysoké kvalitě vnitřního prostředí, která je jednou ze základních vlastností aktivního bydlení v tomto domě.