Spomienková slávnosť na cisárovnú Sisi dá bodku za letnou kúpeľnou sezónou

Bardejovské kúpele pozývajú širokú verejnosť na 9. ročník spomienkovej slávnosti ALŽBETÍNSKY DEŇ, ktorý sa  uskutoční v nedeľu  2. septembra 2012 o 15.00 v priestoroch Kúpeľnej kolonády. Slávnosť je spomienkou na pobyt cisárovnej Alžbety, nazývanej Sisi,  v Bardejovských kúpeľoch v roku 1895 a tradične sa ňou uzatvára letná kúpeľná sezóna. Sprievodnou akciou je výstava fotografií pri príležitosti pobytu cisárovnej Alžbety, v priestoroch Kúpeľnej kolonády a predaj spomienkových predmetov a suvenírov na jej  pamiatku  na recepciách hotelov Ozón,  Astória a Alžbeta. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.

,,Bardejovské Kúpele patrili koncom 19. storočia k najprestížnejším a najlepšie vybaveným kúpeľom Uhorska a celej strednej Európy. Ich liečivá sila, priaznivá poloha a jedinečné prírodné a klimatické danosti lákali popredných predstaviteľov spoločenského, vedeckého a kultúrneho života a v neposlednom rade príslušníkov vysokej šľachty. Vrcholnou udalosťou sezóny roku 1895 bola návšteva a následný pobyt cisárovnej a kráľovnej Alžbety, ktorá tu v júli strávila plné tri týždne a odchádzala odtiaľto uzdravená, spokojná, telesne i duševne vyrovnaná a posilnená. Na jej počesť organizujeme už 9. ročník spomienkovej slávnosti, ktorý začne slávnostnými fanfárami. Nasleduje uvítacia reč generálneho riaditeľa kúpeľov, položenie kvetov k pomníku Alžbety, slávnostná báseň a koncert Prešovského salónneho orchestra“, vymenovala T. Šatanková.

Dodala, že ešte predtým vo štvrtok 30. augusta 2012 ukončia v kúpeľoch 58. ročník Medzinárodného hudobného leta, ktoré trvalo od 25. júna 2012. Celkovo v rámci neho odznelo 11 koncertov slovenských, českých, poľských a nemeckých interpretov. Z toho tri koncerty boli z tvorby bardejovského rodáka Bélu Kélera a venované 130. výročiu jeho úmrtia. Medzinárodné hudobné leto je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou roka v Bardejovských kúpeľoch. Do kúpeľov sa už tradične chodí aj za kultúrou a počas leta sa tu často konajú kultúrno-spoločenské podujatia. V tomto roku ešte návštevníkov poteší premiérové Vinobranie, na ktorom sa predstavia predovšetkým vinári z Tokajskej oblasti. V nedeľu 2. septembra 2012 sa ukončí aj tohtoročná sezóna kolonádnych koncertov, ktorá tešila návštevníkov od 26. júna. Okrem toho, Bardejovské kúpele ponúkajú každodenne tanečné zábavy na troch  miestach a to so živou muzikou.

Bardejovské kúpele patria k trom najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom lôžok najväčším slovenským kúpeľom. Zároveň sa hrdia tým, že patria medzi najstaršie kúpele s najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb. Vychutnávala si ich nielen manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, ale pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského.

Viac informácií na : www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk