Energie2 rozšíří své ceníky o konečnou cenu se všemi položkami

Společnost Energie2, a. s., Praha, která je jedním z dodavatelů zemního plynu a elektřiny, působících na českém trhu, rozšíří své ceníky. Kromě cen za dodávku plynu budou obsahovat všechny složky, kterými je cena pro zákazníka tvořena, t.j. včetně regulovaných, na společnosti nezávislých složek, jako jsou poplatky za operátora trhu, či DPH. Zákazník tak bude mít k dispozici pro srovnání cen s dalšími dodavateli oba údaje – jak cenu za dodávku, tak konečnou cenu zahrnující všechny položky. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

 

,,Dosavadní způsob uvádění pouze ceny za dodávku, který se oprávněně stal terčem kritiky, používala značná část dodavatelů. Používala ho proto i naše společnost. Pro zákazníka však bude určitě lepší, když všichni dodavatelé budou uvádět konečnou cenu. Lépe se tak zorientuje, jaké skutečné úspory dosáhne změnou dodavatele. Získá tím i naše společnost, protože dlouhodobě patříme ke třem nejlevnějším dodavatelům zemního plynu na českém trhu a tato skutečnost se při novém srovnávání konečných cen všech dodavatelů ukáže ještě lépe“, konstatoval D.Vlnka.

 

Dodal, že Energie2 se bude snažit nejen o to, aby její ceny patřili k nejnižším na českém trhu, ale zároveň aby byly stabilní co nejdelší dobu. Filosofie stability se osvědčila a Energii2 pravidelně meziměsíčně roste počet klientů i celkový odběr plynu a elektřiny.

 

,,Ze zveřejněných ceníků je zřejmé, že opravdu patříme k nejlevnějším dodavatelům zemního plynu na českém trhu. Skutečné ceny se v jednotlivých regionech mírně liší. Energie2 však ceny pro odběratele míní udržovat dlouhodobě mezi nejnižšími na trhu tak, aby domácnosti mohli reálně ušetřit každoročně tisíce korun. Změna dodavatele je přitom pro občany jednoduchá a firma zadarmo zabezpečí všechny potřebné úkony. Stačí podpis plné moci. Smlouvu je přitom možné uzavřít přes internet a v tomto případě firma ještě navíc poskytuje zákazníkům další benefit na úrovni 2 % z neregulované části standardní ceníkové ceny a to po celou dobu trvání smlouvy“, vysvětlil D.Vlnka.

 

Dodal, že další možností je návštěva centrály Energie2 v Praze, či osobní návštěva energetického poradce. Letos firma připravuje otevření pobočky v Brně. Zákazníkům poskytuje i profesionální zákaznickou péči a energetické poradenství. Plynoměr nebo elektroměr však nadále spravuje tradiční provozovatel distribuční soustavy, který odstraňuje i případné poruchy. Pro zákazníky firma nabízí i sdruženou fakturaci – spojení více odběrných míst do jednoho daňového dokladu a optimalizaci zálohových plateb na základě reálné spotřeby.

 

Energie2 úspěšně působí na českém, slovenském a začíná i na polském trhu. Mezi jejími zákazníky jsou velkoodběratelé i maloodběratelé obou komodit. Firmě se vyplácí strategie diverzifikace. Obchoduje s různými druhy energií (plyn, elektřina), zabývá se velkoprodejem i maloprodejem, působí v ČR, na Slovensku a v Polsku. Přináší jí to lepší odolnost vůči cenovým výkyvům i kursovým změnám.

Kontaktní informace pro ČR:

Energie2, a. s.

Praha, Křenova 438/7
162 00 Praha 6, Veleslavín
tel: 844 000 010
email:
info@energie2.cz
www.energie2.cz