Energie2 zrychlí expanzi na českém trhu s plynem a elektřinou

Alternativní dodavatel zemního plynu a elektřiny – společnost Energie2, a. s., Praha patří na českém trhu, podle vlastních průzkumů, dlouhodobě ke třem nejlevnějším dodavatelům zemního plynu a chce tuto situaci využít k rozšíření počtu svých  klientů z řad obyvatelstva, měst a obcí i firem. Připravuje proto nové marketingové a prodejní aktivity v ČR, se záměrem seznámit české zákazníky s výhodami dodávek od Energie2, hlavně ve srovnání s tradičními dodavateli plynu a elektřiny. Ceny pro odběratele přitom míní udržovat  dlouhodobě mezi nejnižšími na trhu. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

 

,,Naše firma úspěšně působí na českém i slovenském trhu. Mezi našimi zákazníky jsou velkoodběratelé i maloodběratele obou komodit. Časem máme ambici zařadit se mezi první tři největší alternativní prodejce plynu a elektřiny na Slovensku. V ČR to však je složitější, protože zde je trh podstatně liberalizovanější, diverzifikovanější, působí na něm více dodavatelů a cenové nabídky mají, v důsledku vysoké konkurence, menší rozpětí nežli v SR. Na druhé straně český trh s energiemi je téměř trojnásobně větší než slovenský a Energie2 se na něm tradičně prosazuje i velkoobchodem a dodávkami pro další alternativní dodavatele“, konstatoval D. Vlnka.

 

Dále zdůraznil, že firmě se vyplácí strategie diverzifikace. Obchoduje s různými druhy energií (plyn, elektřina), zabývá se velkoprodejem i  maloprodejem, působí jak v ČR, tak i na Slovensku. Přináší jí to lepší odolnost vůči cenovým výkyvům i kursovým změnám.

 

,,Všem našim odběratelům umíme nabídnout velice zajímavé ceny, navíc je umíme pro velké odběratele i individuálně přizpůsobit. Jsme výrazně levnější než dominantní dodavatelé  elektřiny a plynu na českém i slovenském trhu. Umožňují nám to obchody s těmito komoditami na evropských burzách a spolupráce se zahraničními výrobci a dodavateli elektrické energie a zemního plynu. Nejsme tedy závislí od dominantních hráčů na místních trzích, umíme být pružní a operativně se přizpůsobit vývoji na komoditních burzách. Tyto faktory, spolu s nižšími režijními náklady a ochotou se podělit se zákazníkem o naši marži, nám umožňují prodávat elektřinu a zemní plyn dlouhodobě levněji, než jsou ceníkové ceny dominantních dodavatelů“, vysvětlil D. Vlnka.

 

Dodal,že další vývoj při získávání zákazníků v ČR, při vysokém stupni liberalizace tohoto trhu, závisí hlavně od cenové a marketingové strategie. V SR je situace odlišná, protože  nepřipuštění energetického zákona do finálního třetího čtení v NR SR a stáhnutí navazujícího regulačního zákona počátkem února 2012 znamená, že na Slovensku prozatím nedojde k implementaci třetího energetického balíčku EU do slovenské legislativy. To je špatná zpráva pro spotřebitele, i pro alternativní  prodejce energií. Nová legislativa měla totiž přinést dlouho očekávanou liberalizaci trhu, čímž by výrazně zlepšila konkurenci na trhu s elektrickou energii a zemním plynem a umožnila odběratelům svobodnější výběr dodavatelů a tím i  příznivější ceny.

 

,,Energie2 má v současnosti v ČR sídlo v Praze a připravuje v tomto roce otevření pobočky i v Brně. Na Slovensku Energie2 sídli v Bratislavě a má pobočky v Topoľčanech a Prešově. Ke komunikaci s veřejností Energie2 úspěšně využívá v SR renomovanou PR agenturu Paper Life, s. r. o., v současné době již rozšířili spolupráci i na český trh.  Energie2 připravuje expanzi i do dalších okolních zemí. Nejdřív má v plánu rozšířit prodej do Maďarska“, konstatoval D.Vlnka.

 

Poukázal i na to, že cenový sazebník pro ČR i SR má Energie2 nastavený na ceny nižší, než mají dominantní dodavatelé. Navíc při uzavření smlouvy přes internet poskytuje zákazníkům další benefit na úrovni 2 % ze standardní  ceníkové ceny a to po celou dobu trvání smlouvy. Oproti dominantním dodavatelům má Energie2 v současnosti ceny zemního plynu v ČR nižší o 10 % a elektřiny o cca 9 %. Na Slovensku jsou ceny plynu oproti dominantním hráčům nižší o 10 až 14 % (v průměru o 12 %) a elektřiny o cca 10 %, v závislosti od zvolené sazby. Největší zájem v obou státech je o produkt – Nebeská nabídka. Při uzavření smlouvy na dobu 6 let firma garantuje nižší cenu oproti současnému dodavateli elektřiny a plynu po celou dobu trvání smlouvy. Zákazníci tak můžou ušetřit za dobu trvání smlouvy až tisíce korun, či eur.

 

Energie2 pro zákazníky dále vypracuje individuální cenové ponuky, poskytuje jim profesionální zákaznickou péči a energetické poradenství. Přitom zadarmo zabezpečuje všechny úkony pro změnu dodavatele. Plynoměr, nebo elektroměr, však nadále spravuje tradiční dominantní dodavatel energie, který odstraňuje i případné poruchy. Pro zákazníky firma nabízí i sdruženou fakturaci – spojení více odběrných míst do jednoho daňového dokladu a optimalizaci předdavků na základe reální spotřeby.

 

Kontaktní informace pro ČR:

Energie2, a. s.

Praha, Křenova 438/7
162 00  Praha 6, Veleslavín
tel: 844 000 010
email: info@energie2.cz
www.energie2.cz