KURUC – COMPANY prerazila v USA s linkou na spracovanie VKM

V súčasnosti je na Slovensku naďalej jediným spracovateľom viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) firma KURUC – COMPANY spol. s r. o., ktorá z nich už 17 rokov vyrába kompozitné dosky a výrobky pre stavebníctvo. Vlani vo svojom závode v Šuranoch spracovala cca 3000 ton odpadov z VKM. Kapacita závodu je vyššia, problémom je to, že sa ročne vyzbiera iba menej ako tretina VKM, z približne 10 000 ton, ktoré sa uvedú na trh. S vlastnou plnoautomatizovanou technológiou kontinuálnej linky na spracovanie VKM sa firme KURUC – COMPANY podarilo začiatkom tohto roku preraziť aj do USA. Informoval o tom František Kurucz, riaditeľ KURUC – COMPANY spol. s r. o.

,,V hlavnom meste štátu IOWA Des Moines, pod patronátom tamojšieho guvernéra, pracuje už naša prvá linka na spracovanie obalov a druhá sa prepravuje loďou do USA. Táto druhá linka bude inštalovaná v priebehu júna 2012 v tej istej prevádzke. Podľa predbežného prísľubu by sme mali do konca roku 2012 dodať ďalšiu dodávku technologického celku a to do zatiaľ nemenovaného štátu v USA. Linku sme vyvinuli v našej firme, kde sme koncom roku 2011 spustili do prevádzky jej prototyp. Oproti predchádzajúcemu typu linky sme odstránili diskontinuitu, keď pri každej výmene dosiek dochádzalo k prestojom. Samotná výroba dosiek z VKM bola na predchádzajúcom zariadení dosť odkázaná na manuálnu prácu a priamy kontakt s materiálom. V novej plnoautomatizovanej linke obsluha iba kontroluje celý chod“, vysvetlil F. Kurucz.

Dodal, že na úspešnom podnikaní firmy má svoj podiel aj Recyklačný fond, ktorý  podporil dotáciami zavedenie separovaného zberu odpadov z VKM, jeho rozšírenie a vybudovanie kapacít na zhodnotenie.

,,Spoločnosti KURUC – COMPANY fond poskytol dve dotácie v celkovej výške 2,7 mil. EUR. Prvá bola v roku 2003 použitá na zavedenie technológie spracovania VKM a druhá v roku 2009 na realizáciu projektu Recyklácia VKM – papierenským spôsobom. Zvýšenie kapacity nášho závodu z 2 000 na 4 000 ton spracovaných odpadov z obalov ročne priniesol práve tento projekt, s celkovou investíciou viac ako sedem miliónov EUR. Táto nová technológia recykluje ťažko spracovateľný zberový papier a odpady VKM, takzvaným mokrým spôsobom“, povedal F. Kurucz.

Dodal, že KURUC – COMPANY spol. s r. o. je rodinnou firmou, ktorá podniká v recyklácii tetrapackov a zamestnáva 25 pracovníkov. Do roku 2002 sa však komodita VKM na Slovensku nesledovala a v podstate ani nezbierala. Obce prejavili záujem o jej zber najmä prostredníctvom zberu na školách.

,,Naše kapacity dovoľujú spracovať aj väčšie množstvá, ale problémom je naďalej množstvo vyzbieraných tetrapakov. Zberovým papierom čiastočne nahrádzame nedostatok VKM. Ten však môžeme  použiť iba v technológii nasávanej kartonáže. Celá škála výrobkov, od fixačných vložiek používaných pri balení a ochrane výrobkov bielej a čiernej techniky, cez obaly na vajíčka a zeleninu, jednorazové zdravotnícke pomôcky až po zakoreňovače, to všetko sú výstupy z nasávanej kartonáže“, konštatoval F. Kurucz.            

Recyklačným fondom bola podporená dotáciami priamo firma KURUC – COMPANY spol. s r. o., ale aj projekty týkajúce sa zberu VKM. Fond poskytol dotáciu vo výške 199 163 EUR na kontajnerový zber odpadov z VKM. Tento projekt nadväzoval na projekt EKOPAKY, realizovaný SAŽP (v spolupráci s Recyklačným fondom a firmou KURUC – COMPANY spol. s r. o.), ktorý bol zameraný na propagáciu zhodnotenia a triedený zber použitých viacvrstvových kombinovaných nápojových obalov na školách. Projekt prebieha už od roku 1998. Školy z územia celého Slovenska, ktorých je v súčasnosti až 600, sa do projektu každoročne zapájajú. Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti spotrebiteľskej výchovy je jedným z hlavných cieľov projektu. Zdôraznená je potreba separovaného zberu a ďalšie využitie použitých viacvrstvových nápojových obalov.

 

Doplňujúce informácie o VKM

 

K najpoužívanejším obalom na  balenie tekutých a sypkých materiálov patria obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (nápojové kartóny). Tieto obaly chránia potraviny pred poškodením, svetlom, kyslíkom a mikroorganizmami. Tvoria ich najmä  celulózové vlákna, ktoré sú vyrobené z drevnej hmoty, t. j. z obnoviteľnej suroviny. Sú recyklovateľné vďaka svojmu zloženiu. Predstavujú efektívny a ekologický spôsob distribúcie chladených a nechladených nápojov a potravín.

 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) patria do širokej skupiny kompozitných obalových materiálov, ktorých zloženie je: 75 % až 80 % – papier alebo lepenka, 20 % až 25 % – PE, hliníková fólia. Tzv. kompozitné obalové materiály sú obalové materiály, vyrobené z rôznych  materiálov. Tie nie je možné manuálne od seba oddeliť, pričom žiadny z nich nedosahuje 95 %-ný váhový podiel z celkovej váhy kompozitu. K jednorazovým obalom patria nápojové kartóny, preto prázdne končia v separovanom zbere alebo v komunálnom odpade. Predstavujú cca 5 % z celkového objemu obalov z papiera a lepenky.  

           

Do nápojových kartónov sa v Európe denne balí cca 70 miliónov litrov mlieka, výrobkov z mlieka, ovocných štiav, vody, vína, polievok i sypkých potravín. Ročne sa vyzbiera cca 330 000 ton odpadov, čo je cca 12 miliárd kusov nápojových kartónov. Za posledné desaťročie sa o cca 12 % zvýšil objem recyklácie nápojových kartónov v Európe. Miera recyklácie je v každej krajine EÚ rozdielna. Celková miera recyklácie nápojových kartónov v Európskej únii (25 štátov) v roku 2004 tvorila asi 29 %.