Od Malatinského očakávajú podniky zlepšenie podnikateľského prostredia

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR očakáva od nového ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, že bude v novovymenovanej  vláde presadzovať predovšetkým zlepšenie podnikateľského prostredia. Ako reprezentant podnikateľských zväzov by mal zabezpečiť, aby si vláda osvojila prorastové opatrenia a  firmy sa mohli rozvíjať. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

 

,,Tomáš Malatinský je erudovaný manažér, ktorý sa osvedčil pri hľadaní kompromisov už vo funkcii prezidenta AZZZ. Očakávame, že bude naďalej profesionálne navrhovať postupy, ktoré sa týkajú zlepšenia podnikateľského prostredia. Mal by zrovnoprávniť poskytovanie dotácií tak, aby boli rovnako prístupné pre domácich podnikateľov ako pre zahraničných a v sociálnom dialógu priamo vo vláde by mal dosiahnuť kompromisy potrebné pre rast zamestnanosti“, konštatoval R. Karlubík.

 

Dodal, že ZCHFP SR všeobecne od novej vlády očakáva, že sa bude správať zodpovedne, racionálne a nezhorší podnikateľské prostredie, ani pri nevyhnutných opatreniach na potrebnú konsolidáciu verejných financií.

 

,,Dlhodobo poukazujeme na to, že vláda môže zlepšiť podnikateľské prostredie aj bez toho, aby si to vyžiadalo dodatočné finančné prostriedky. Predovšetkým v takých oblastiach   ako zlepšenie vymožiteľnosti práva, prehľadné verejné obstarávania, vyššie čerpanie eurofondov, adresnejšie rozdeľovanie sociálnych dávok, nemenenie zákonníka práce do predchádzajúcej podoby, či skvalitnenie vysokoškolského a stredoškolského štúdia v prospech tých škôl, ktoré produkujú pre trh potrebné profesie“, poukázal R. Karlubík.

 

Zdôraznil, že prednosť pred zvyšovaním daní by mali mať opatrenia na podporu hospodárskeho rastu. Pokiaľ budú nutné zásahy do daňovo-odvodového systému, tak by mali byť robené veľmi uvážlivo a uprednostniť by sa malo zvyšovanie nepriamych daní pred zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia firiem a práce.

 

ZCHFP SR reprezentuje 57 členských subjektov z chemického a  farmaceutického priemyslu, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. V celom odvetví chémie podniká 186 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V chemickom odvetví na Slovensku k 31. decembru 2011 v týchto firmách  pracovalo  37 568 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.