V Žiari nad Hronom stavili na precíznu ženskú prácu

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, je jednou z mála priemyselných firiem, kde ženy majú takmer polovičné zastúpenie vo výrobe. Kým ešte pred 6 rokmi bola žena vo výrobe aj v THERMO|SOLARE takmer bielou vranou, v súčasnosti tvoria ženy 40,5 % zo stálych zamestnancov. Postupne sa ich podiel  zvyšoval takmer od nuly v roku 2005, kedy na trhu práce začali chýbať niektoré, dovtedy mužské profesie. Patrili k nim napríklad pájkovači. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

 

,,V našej firme nerozlišujeme pri odmeňovaní zamestnancov podľa pohlavia, dôležitá je iba kvalita práce. Ukázalo sa, že pre niektoré profesie majú ženy väčšiu trpezlivosť. Práve pre pájkovanie je potrebná precíznosť a tak v súčasnosti u nás pájkujú iba ženy. Celkovo však na pracovnú atmosféru najlepšie pôsobí zmiešaný kolektív, kde sa dajú využívať prednosti oboch pohlaví. Napriek vysokému podielu žien, nezaznamenali sme vyššiu mieru fluktuácie spojenú napríklad s ošetrovaním člena rodiny. Všetci naši zamestnanci si prácu vážia a sú hrdí na to, že THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky  najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov“, povedal M. Novák.

 

Vlani THERMO|SOLAR oslávil 20 ročné jubileum svojho založenia.  Ojedinelý je v tejto firme rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu  podporných konštrukcií na kolektory.  Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami, prípadne so zahraničnými inštitúciami. 

 

THERMO|SOLAR v súčasnosti predáva na Slovensku iba malú časť  svojej produkcie, hlavná časť smeruje hlavne na európske trhy.  Podstatnú časť produkcie umiestňuje v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Veľmi silnú pozíciu má aj na českom a maďarskom trhu a vo  Veľkej Británii. Významný je aj predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Lotyšsku, Švajčiarsku, Srbsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Rusku  i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža i do Maroka, Južnej Afriky, Mexika a ďalších afrických a ázijských štátov.

 

Vlani sa firme podarilo preraziť v exotickom Nepále, kde ohrievajú slovenské slnečné kolektory vodu, ktorá sa následne využíva v klimatizačnom systéme výrobných a skladovacích priestorov tamojšej farmaceutickej firmy. Kolektory dodala sesterská firma THERMO|SOLARU Genersys Plc. z Veľkej Británie. Cez túto britskú firmu THERMO|SOLAR  vyváža do viacerých krajín, medziiným aj do USA, Kanady, Južnej Kórei, Chile, Austrálie a na Nový Zéland.

 

Za prienikmi THERMO|SOLARU na nové teritóriá, či už priamo alebo prostredníctvom  zahraničných obchodných partnerov, je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny. Potvrdzujú to státisíce, často viac ako 30 rokov, spoľahlivo pracujúcich slnečných kolektorov  v takmer 50 krajinách na celom svete. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze, či odvlani v Nepále. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo v  marockom Marákeši, či v alžírskej púšti. Kolektory zo Žiaru sú aj vysoko spoľahlivé. To ilustruje aj fakt, že pri zemetrasení v roku 2010 v Chile nebol poškodený ani jeden plochý kolektor z produkcie THERMO|SOLARU, kým mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite zemetraseniu neodolali. Pritom v blízkosti epicentra zemetrasenia v Chile bolo nainštalovaných  na rôznych miestach celkom 300 ks slnečných kolektorov žiarskeho THERMO|SOLARU.