Hračky pro nejmenší

Hra je pro děti nezbytná pro jejich správnou socializaci. Týká se to všech dětí včetně dětí nejútlejšího věku. Hračky určené těm nejmenším dětem by měly být výrazné. Měly by buďto při zatřesení nebo zapnutí vydávat výrazné zvuky, nebo by měly mít co nejvýraznější a nejpestřejší barvy. Hračky pro ty úplně pro nejmenší mají na sebe poutat dětskou pozornost. Mezi nejvhodnější hračky pro trochu odrostlejší malé děti patří takové, jež posilují a zlepšují prostorové a motorické vnímání. Skvělé pro malé děti jsou i mluvící a zpívající hračky. Hračka může dítě naučit novým slovům, barvám nebo písničkám. Například i takové předměty, které pomáhají dětem naučit i tak důležité motorické pohyby jako jsou chodítka, mohou být dnes pojímány jako hračky. Právě hračky určené těm nejmenším dětem by měly být ty nejkvalitnější z hlediska bezpečnosti. Žádná z hraček nesmí mít žádnou ze součástek s nedostatečnou velikostí. Hrozilo by reálné nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí. Nejčastější hračky pro nejmenší děti poutající jejich pozornost jsou různá chrastítka nebo různé pestré, často hrající kolotoče umisťované nad dětskou kolébku. S dětským reflexem strkání předmětů do pusy souvisí další nezbytné hračky pro nejmenší, jež jsou různá kousátka nebo chrastítka určená ke kousání. Dalšími hračkami pro nejmenší děti jsou hračky vyráběné z textilu. Takové hračky totiž malé děti mohou mačkat nebo s nimi jinak bezpečně manipulovat.