Pozvánka na 22. ročník Športových majstrovstiev detí z detských domovov

Únia pracovníkov detských domovov,

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov –

Úsmev ako dar,

Nestlé Slovensko

a Fórum riaditeľov detských domovov

 

Vás týmto pozývajú na

 

22. ročník Športových majstrovstiev detí z detských domov –

Športové majstrovstvá s Nestlé 2012,

 

ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. mája 2012 v areáli  Detského domova Trenčín – Zlatovce, Na dolinách 27, so slávnostným nástupom o 10.00 hod. a s vyhodnotením pretekov

v čase 16.30 – 17.00 hod.

 

Odovzdávanie medailí je naplánované v časoch  12.15 – 13.00 a 16.30-17.00 hod.

Záujemcovia z radov novinárov si budú môcť voľne nakrúcať zábery a fotografovať, pokiaľ budú mať záujem o vyjadrenia na mikrofón, môžu si dohodnúť rozhovory s organizátormi.

K dispozícii im budú :

Riaditeľ organizačného výboru športových hier: Bc. Emil Malárik, tel. 0917 460 807

Predsedníčka technickej komisie športových hier: Mgr. Marcela Šípošová, tel. 0918 426 811

 

Celoslovenské športové hry detí detských domovov na Slovensku budú vo vybraných súťažných disciplínach –  v atletike (beh na 100 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta), minifutbale, volejbale a v stolnom tenise. Súťaží sa bez rozdielu veku, limitovaná je iba horná hranica a to vekom 17 rokov (ročník narodenia 1995).

Najlepší žiaci budú reprezentovať Slovensko 8. až 10. júna 2012 na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov v ČR, v areáli Detského domova Jablonné v Podještědí. Zúčastnia sa ho najúspešnejší športovci z regionálnych kôl a celoslovenského kola. Zúčastnené štáty: Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika, pozorovatelia z Rakúska. V základných kolách sa tohto projektu na Slovensku zúčastnilo viac ako 500 detí z detských domovov.

 

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Trenčíne – Zlatovciach nadväzuje na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v 3 jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali v Detskom domove v Holíči – 19. mája 2012 pre deti zo západoregiónu, v  Detskom domove  v Istebnom  – 18. mája 2012 pre deti zo stredoregiónu a v Košiciach – 7. mája 2012  pre deti z východoregiónu.

 

Dlhodobým cieľom projektu ,,Športové majstrovstvá s Nestlé“ je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.

Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.
Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku „… aby každé dieťa malo rodinu“.

Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar si cení, že firma Nestlé myslí na deti z detských domovov a podporuje projekty v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou finančnou čiastkou zo všetkých sponzorov.