PR agentúra pôsobiaca na strednom Slovensku

Spoločnosť Essence communications, s.r.o.  je jedinou PR a komunikačnou agentúrou so sídlom v Banskej Bystrici, so záberom na celé stredné Slovensko.

Essence communications poskytuje služby v oblasti riadenia reputácie a budovania dobrého mena. Svojim klientom poskytuje odborné komunikačné poradenstvo, pomáha pripravovať komunikačné plány, poskytuje školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností i media tréningy. Ďalej organizuje workshopy, podujatia, konferencie a team-buildingy.

Poslaním Essence communications je pomáhať klientom prosperovať prostredníctvom dobre vybudovanej komunikácie – či už vo vnútri firmy, alebo v rámci komunikácie firmy navonok. Základom všetkého nie je len komunikácia. Základom všetkého je dobre plánovaná, presne cielená, precízne riadená, zdravo manažovaná a úspešne zvládnutá komunikácia.

Viac informácií na stránke www.essence-com.com.