Betonová dlažba

Betonová dlažba – název dlažby je odvozen od základu, z něhož se vyrábí, avšak prakticky se jedná o směs drtí a cementu, která se zvibrolisuje. Využití této dlažby je dáno zejména jejím povrchem, který je vyroben jako hladký. Vyrábí se ovšem také betonová dlažba s vyšší užitnou hodnotou. Tato má povrch např. probarvený nebo s určitým typem reliéfu (pískovec, travertin, kostka). Dlažba může být vyrobena též s povrchem otryskaným, příp. může být chráněna proti znečišťování jinou speciální povrchovou úpravou, např. impregnací. Tyto dlaždice se používají především pro exteriéry. Betonová dlažba je vhodná pro pokládku velkých ploch – na dláždění chodníků v okolí kulturních a sportovních center, na odpočinková veřejná prostranství, do parků a zahrad, ale také plochy v okolí rodinných a bytových domů. Dlažbu je možné pokládat i na terče.