Překlady francouzštiny za rozumné ceny?

 

Překlady z francouzštiny, jak se rozhodnout?

 

Francouzština je poměrně složitý, ale zvukově a poslechově krásný jazyk. Stačí vzpomenout na nádherné šansony Edith Piaf (Non, je ne regrette rien Ničeho nelituji) nebo překrásnou Mirelle Mathieu a českou Hanu Hegerovou.

Šansony vystihují francouzský jazyk, tedy komplikovanost slovního projevu, ale také zvukou malebnost a citovou intonaci, kterou francouzština umožňuje. Proto se objevuje mnoho zájemců o studium nebo překlady textů z francouzštiny.

 

Jak si ale vhodně vybrat?

 

Agentury, které jsou zavedené (nebo to o sobě tvrdí), většinou nabízejí řadu možností překladu francouzštiny, jak si překlady objednávat a jak postupovat. Vzhledem ke komplikovanosti jazyka a také dlouhého období, kdy francouzština nebyla preferovaným jazykem (narozdíl od ruštiny), není příliš na výběr.

Překladatelské firmy tak nabízejí spíše komplex překladatelských služeb, protože provést kvalitní a odborný překlad je dosti obtížné

 

Obvykle se překlad sestává z podobných součástí spolupráce:

 

Na zakázkách, které tvoří překlady do francouzštiny se podílí vždy konkrétní realizační tým, který se podle charakteru a náročnosti zakázky skládá z:

 

    projektového manažera

    špičkového překladatele jazykově i oborově specializovaného

    počítačového specialisty

    jazykového korektora

    odborného poradce pro překlady do francouzštiny

 

Tím se také zvyšuje cena a doba provedení překladu.

 

Existují také jiné možnosti, než utratit značnou sumu za překlad.

 

Samozřejmě lze zvolit akademickou variantu. Překlad absolventem filologické fakulty University Karlovy. Pokud možno s publikační činností nebo delší praxí. Pokud se jedná o specialistu na francouzský jazyk a překladatele – profesně se překlady živí,  pak asi nebude odborníkem na všechny obory, ze kterých překlad může vycházet.

Nebude zároveň právníkem, technologem, chemikem, počítačovým expertem… Také cena bude asi dosti vysoká, nejméně 250Kč za1NS (normostrana – 1800 znaků s mezerami).

 

V poslední době se nabízí možnost využít rodilých mluvčích. Z české republiky odejde lékař do Francie pracovat.Během několika let se naučí precizně francouzsky a je schopen zajistit kvalitní a odborně zdatný překlad na vynikající překladatelské úrovni.A cena začíná na 100Kč za 1NS (normostranu).

Proto existují možnosti nechat si vyhledat odborníka, který se rekrutuje z rodilých mluvčích aťjiž francouzů, ovládajících český jazyk nebo čechů ovládajících francouzštinu.

Takže nejen cena je na skvělé výši, ale odbornost překladu bývá mnohem vyšší a fundovanější než u akademických překladatelů. Proto je třeba pozorně posuzovat nabídky a vybrat si nejen podle renomé firmy, ale také, zda tuto levnou a unikátní možnost překladu francouzštiny nabízí!