Studenti a jejich pracovní prostředí

 

Studenti a jejich pracovní prostředí

 

Prostředí tříd a učeben patří bezpochyby k základním determinantám soustředění a kvality učení žáků a studentů. Úroveň pracovního prostředí je dokonce jedním ze stěžejních indikátorů studentů při hodnocení celkové přitažlivosti a úrovně školy. Přitažlivost konkrétního pracovního prostředí vychází ze subjektivního hodnocení, nicméně objektivně lze konstatovat, že kvalitní a zajímavý školní nábytek hraje v rámci úvah tohoto typu velmi výraznou roli. Doby unifikovaných řešení jsou minulostí, proto je možné styl a atmosféru tříd či učeben vytvořit v návaznosti na konceptu školy nebo studijního programu. Dále je žádoucí reflektovat i otázku zdraví a zdravého sezení – žáci a studenti tráví denně ve třídách a učebnách několik hodin, pročež hraje v tomto ohledu školní nábytek důležitou roli při formování celého pohybového aparátu. Kvalitní školní nábytek musí být dostupný ve všech výškových stupních nebo výškově nastavitelných variantách a musí být vyroben z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů.

 

Pracovní prostředí studentů netvoří v žádném případě pouze samotné učebny, tedy židle a lavice. Pracovní prostředí zahrnuje auly, šatny, převlékárny, jídelny, studentské pokoje, odborné učebny, posluchárny, dílny, recepce, kanceláře, sborovny, kabinety, konferenční sály apod.

 

Požadavky na funkčnost a design školního nábytku jsou různorodé, proto společnost Novatronic produkuje jak školní nábytek typizovaný, tak školní nábytek na míru.  U obou variant si můžete být jistí zajímavých designem, dodržením všech smluvních náležitostí a zejména mimořádně kvalitním provedením.