Vymáhání Pohledávek Praha, Revital Servis, Odkoupení Pohledávek, Rozhodčí Řízení

Nabízíme rychlé mimosoudní vymáhání pohledávek, nevyžadujeme žádné zálohy.

Mimosoudní řešení a vymáhání pohledávek je jednou ze základních oborových činností skupiny Revital Group.
Řešením pohledávek máme na mysli jejich mimosoudní vymáhání, umořování, započítávání, apod.

Mimosoudní vymáhání pohledávek je pojem, který v sobě skrývá mnoho fanatzijních představ, ale zde je nutno konstatovat, že se jedná o legitimní právně relevantní činnost v rámci práva ČR.
Pracujeme na základě poptávky a nabídky, do doby uzavření smlouvy jsou veškerá jednání bezplatná a nezávazná. Nechceme zálohy ani akontace, od klienta inkasujeme v okamžiku platby dlužníkem.

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s klientem, vyřešení jeho vzniklých pohledávek a zajištění jeho budoucích vzniklých pohledávek, tak aby byly jednoduše vymahatelné.
Na svého klienta aplikujeme systém ,,Ochránce I., II., III.“
Systém ochránce v sobě skrývá vymáhání pohledávek,
odkup pohledávek, tvorba smluv, aplikace rozhodčí doložky, informační servis a dále dle objednávky nebo potřeb klienta služby potřebné k zajištění obchodních záležitostí. 

Vymáhání Pohledávek společnosti Revital servis s.r.o. spadající do skupiny Revital Group. Hlavní činností společnosti je mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek. Skupina Revital Group je vůdčí silou v oboru, specializovaně pohledávek a závazků. Na trhu je skupina Revital Group od roku 1998. 
Skupina je tvořena bývalými pracovníky silových rezortů ČR, zvláště jejich specializovaných složek, především tajných služeb.

Informační náskok je dost ceněná věc. Nabízíme pro své klienty základní prověrky potencionálního klienta (dlužníka) nebo úplnou prověrku potencionálního klienta (dlužníka). Pro více informací vyplňte náš dotazník nebo nás kontaktuje emailem, telefonicky. revitalgroup@revitalgroup.cz   +420 777 711 246, +420 224 091 361