ONLINE PSYCHODIAGNOSTIKA OD T&CC online

Společnost T&CC online nabízí profesionální řešení pro online psychodiagnostiku.

Mezi hlavní produkty patří:
Online psychodiagnostika a psychometrie – dotazníky a testy
Psychologické dotazníky a testy – osobnostní, týmové role, testy pozornosti, pracovní motivace, zvládání zátěže, test paměti, abstraktního myšlení, testy pro obchodníky a manažery. Test anglického jazyka a další nástroje pro výběr a rozvoj zaměstnanců.

360° zpětná vazba
Nabízíme profesionální prostředí pro administraci a vyhodnocení online 360° zpětné vazby

Průzkum spokojenosti zaměstnanců – firemní kultury
Prostředí pro snadnou realizaci průzkumu spokojenosti zaměstnanců.

 
Vývoj dotazníků a testů na míru
Dle požadavků.

 

Portál psychologické diagnostiky využijete například v následujících oblastech:

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

hodnocení a testy pro zaměstnance

testování a psychodiagnostika zaměstnanců

testy a výběr kandidátů/uchazečů

výběr manažerů, obchodníků, zaměstnanců

assessment centrum