Gama Pardubice: výroba strojů pro zemědělský průmysl a dodávky náhradních dílů pro granulační linky

Představuje se Vám firma, která byla  založena v roce 1994 s původní specializací na dodávky náhradních dílů pro pekařské děličky těsta DT6.2 – multimaty.

Po  zániku Továren mlýnských strojů s.p. Pardubice a ponechání jejich zákazníků ve všech dříve zajišťovaných oborech svému osudu, se firma Gama Pardubice s.r.o. rychle rozhodla tuto situaci spolu se zákazníky řešit a rozšířit výrobu o dodávky náhradních dílů i na další důležité zbývající obory. Těmi jsou: doprava sypkých surovin, příjem, ošetření a skladování obilí, výrobny  krmných směsí, technologii  posklizňových linek a granulačních linek.

Kvalitní obsazení firmy zkušenými pracovníky a stále větší poptávka k tomuto kroku přímo vybízelo. Již více než deset let se pohybujeme v tomto oboru, k plné spokojenosti zákazníků. Tato spokojenost vyplývá nejen z krátkých dodacích lhůt, ale i z kvality dodaného zboží. Naší firmě se daří, mimo již zmíněných náhradních dílů, zajišťovat  i celou řadu strojního zařízení z bývalého sortimentu státního podniku (Korečkové elevátory, aspiratér ASP,  lis na pelety TL700, předčistička obilí PO, mixér napařovací, těsnící ústrojí, rotační směšovací podavač, kruhový rozdělovač, redlery, prvky spádové dopravy). Náhradní díly jsou vyráběny v originálním provedení, to znamená, že k výrobě se používá kvalitní materiál, pro tento účel předepsaný výrobní dokumentací. Část naší výrobní činnosti zaujímá  provádění generálních oprav a repasí strojů a zařízení z výše uvedených  oborů. Příznivé ceny a krátké termíny prováděných  oprav  si získaly  nemalý okruh spokojených zákazníků.

Gama Pardubice s.r.o.  je jedinou firmou s oprávněním k výrobě nových lisů na pelety – granulátorů TL700 a veškerých originálních náhradních  dílů. Od roku 2003 jsme prodali okolo 100 peletovací lisy TL700. Tyto lisy jsou v provozu v České republice, na Slovensku, Polsku, Ukrajině, Rumunsku, Německu, Lotyšsku, Bělorusku a v Srbku. Pro tento stroj máme stále skladem veškeré náhradní díly včetně rolen a matric různých průměrů pro zpracování biomasy (sláma, dřevní hmota, seno, odpady rostlinného původu), krmné směsi a vojtěšky. Ve firmě jsme také úspěšně zkoušeli granulovat drcené pneumatiky, odpad z výroby plastových oken, slepičí trus, odpad z výroby plen a papír. Náš tým provádí opravy granulátoru TL 700 za jednu pracovní směnu. Za 5 let jsme v naší firmě opravili několik desítek peletovacích lisů.

Naše zákazníky čeká  dostatečně zásobený sklad s nejčastěji používanými náhradními díly. Tyto díly a jejich spotřeba byly vytipovány s použitím dlouholetých  zkušeností  s jejich odolnosti na opotřebení. K dodání jsou ihned, nebo zasilatelskou službou do druhého dne. Ostatní díly, i atypické, jsme schopni po dohodě vyrobit a dodat v co nejkratších dodacích lhůtách.

Převážnou část odběratelů naší firmy jsou ZZN,  zemědělské podniky, zpracovatelé biomasy z celé České republiky, Slovenska a ostatních evropských států. Námi vyráběné stroje jsou schváleny VÚBP Praha a je na ně zpracována kompletní technická dokumentace.