Konference o datových centrech 2014

Dne 10. dubna 2014 se konala pod záštitou Asociace ICT konference se zajímavým tématem Infrastruktura datových center. Tento seminář pro IT profesionály se konal v Clarion Congress Hotel Praha, kde se sešli zkušení odborníci z okruhu uživatelů i dodavatelů – v rámci přednášek a panelové diskuze prošli klíčové oblasti, které ovlivňují efektivitu non-IT části datových center a větších serveroven. Nechyběly praktické zkušeností s optimalizací infrastruktury, upozornění na rizika a představení vize dalšího vývoje v tomto sektoru. Krom jiných zde vystoupili odborníci z firem T-Mobile, Pronix a COMPLETE CZ.

Stručně o pořadateli akce

Konferenci pořádala Asociace za lepší ICT řešení, která má za cíl vytvářet profesionální platformu pro výměnu zkušeností uživatelů a zviditelnění řešení, která jsou z technického i ekonomického hlediska skutečně přínosná. Tím se snaží přispívat ke zvýšení jak efektivity institucí a firem, tak i k růstu české ekonomiky a budování společnosti založené na znalostech a inovacích. Více informací o této společnosti naleznete na webových stránkách www.lepsi-reseni.cz

Asociace za lepší ICT řešení

Program konference v kostce

Konferenci o datových centrech zahájil pan Martin Petrovka ze společnosti COMPLETE CZ přednáškou o trendech v oblasti non-IT infrastruktury s několika zajímavými a praktickými příklady z praxe. Dále pan Antonín Sládek mluvil o auditu a optimalizaci datových center. Pro všechny přítomné byla zajisté přínosem přednáška pana Vladimíra Houšky z firmy COMPLETE CZ, který mluvil o úsporách při chlazení ICT technologií s konkrétními příklady z České republiky. Pan Milan Egart ze společnosti Pronix mluvil o efektivní volbě záložního napájení datového centra, zvláště pak o dynamických UPS sytémech. Předposlední bod přednášek měl pan Jaroslav Zapletal, který rozebíral možnosti cloudových datacenter. Celkově dopolední program uzavřel pan Marek Dědič, ředitel Asociace za lepší ICT řešení, který představil výsledky průzkumu mezi správci datových center v ČR na téma Hlediska uživatelů služeb datacentra a následně i moderoval závěrečnou diskuzi s námětem Jak dosáhnout většího výkonu s nižšími náklady.

Pokud vás výše uvedené informace zajímají a neměli jste možnost zúčastit se této konference, níže vám přinášíme videa z jednotlivých částí tohoto semináře.

Proklikem níže se dostanete na jednotlivá videa ze semináře: