Chiptuning a tuning automobilu 2

Chiptuning od CHIPTUNINGPOWER

V tomto případě by se dalo říct, že se jedná stěžejní pilíř všech nabídek úprav týkajících

se motormanagementu. Nejznámější, nejrozšířenější a cenově asi nejpopulárnější.

Možná i proto obor, který se zabývá tuningem EMS, dostal od veřejnosti název chiptuning,

a každý příznivce úprav automobilů si dokáže jasně vybavit, o co se vlastně jedná.

Pokud se však začneme bavit o tom, co to je skutečný chiptuning v pravém slova smyslu,

pak je nutno zaměřit se na jednu konkrétní část. Tou je pamětový prvek, který je součástí každé ECU a je populárně nazývaný… No ano. Je to onen „chip“,

Flash – tuning“

S mírnou nadsázkou se dá do konstatovat, že v tomto případě se jedná o poslední hit

v oblasti úprav ECU. Mladší sourozenec chiptuningu, jak o něm byla řeč před chvílí, totiž

využívá rozdílu v technologii, jakou dochází k záměně dat v pevné paměti. „Mechanickou“

variantu výměny čipu nahrazuje elegantnější procedura zaměny dat, kterou je využití

funkce OBD (On Board Diagnostic). S nástupem standardů, které jednak OBD sjednocují

a současně její použití výrobcům předepisují, se totiž objevila možnost u některých

moderních vozů provádět změny v ECU pouhým jednoduchým propojením počítače

právě prostřednictvím diagnostického portu OBD. Není tedy nutno zasahovat mechanicky

přímo do řídicí jednotky, což má značnou výhodu zejména v případě, kdy je přístup

do ECU z nejrůznějších důvodů omezený. Dalším důvodem k využívání tohoto

nového způsobu úpravy dat je technologický pokrok v oblasti pevných pamětí. Tím je

nástup nové generace tzv. Flash-EPROM pamětí. Přepisování dat (neboli jak říkají věci

znalí – „flashování“) je v tomto případě totiž možné již pouze prostřednictvím komunikace

přímo s ECU.

Z výše uvedeného je naprosto jasné, že celá věc pochopitelně vyžaduje patřičné hardwarové

i softwarové vybavení. To pak dokáže zprostředkovat komunikaci mezi počítačem

a řídící jednotkou resp. přímý přístup do paměti, v níž jsou uloženy data určené

k modifikaci. Obecně toto vybavení nemusí být univerzální pro všechny typy řídících jednotek,

což je dáno zejména právě onou komunikací s jednotlivými typy ECU. To jistě

může zarmoutit mnohé potenciální tunery, kteří měli zaběhnuté postupy a využívali jedinou

vypalovačku“ pro zapisování do paměti EPROM u různých typů vozidel. Skutečností

však je, že s nezadržitelným nástupem OBD ve všech vozidlech zcela jistě tento

způsob úpravy dat v pamětí nahradí do budoucna „klasický“ chiptuning a proto je nutno

se tomuto trendu přizpůsobit.

Ti, kdož se nespokojí pouze s „nahráním“ dat a mají ambice i jako „ladiči“, musí stejně

jako v předcházejícím případě úprav klasických pamětí EPROM zvážit také další fakt.

I zde je totiž stažení a opětovné nahrání dat do paměti ECU pouze polovinou toho, co

je při jejich modifikaci potřeba udělat. „Surová“ data, se kterými řídicí jednotka pracuje,

je nutno zobrazit tak, abyste bez problémů dokázali upravovat jednotlivé závislosti vstupních

a výstupních parametrů. Je vcelku logické, že tato operace pochopitelně vyžaduje

specializovaný software (podobně jako „klasický“ chiptuning), který ovšem může zahrnovat

informace o větším počtu typů ECU a lze jej také v mnoha případech snadno aktualizovat.

Vlastní optimalizace výkonu motoru je pak opět záležitostí zkušeností a možností

provést ověřovací zkoušky.

Z krátkého shrnutí uvedených faktů je tedy jasné, že chiptuning prostřednictvím OBD

je trendem současnosti, což se samozřejmě projevilo i v nabídkách potřebného vybavení,

jež je nezbytné pro vlastní úpravy. Na druhou stranu však díky nutnosti komunikace

s OBD, resp. přímo s ECU, vyžaduje celý proces trochu sofistikovanější řešení, které jistě

není zadarmo. Rozhodnete-li se tedy raději pro specialistu, i zde bude platit známá

pravda, že návštěva renomované firmy v tomto případě rozhodně není žádná potupa ani

pro technicky zdatné tunery. V závěru už je snad potřeba jenom dodat, že všechna pozitiva

i negativa uvedená v předcházející kapitole u chiptuningu platí pochopitelně v plném

rozsahu i v tomto případě. Lze k nim snad jen doplnit pár specifických bodů, které však

souvisí spíše pouze s pokročilejší technologií zápisu dat.

Záměna originálního systému

Poslední a není potřeba se bát říci nejvíce profivariantou úpravy ECU je její kompletní

výměna za sofistikovanější a plně programovatelné řešení. Tento krok se většinou provádí

u vozidel, jejichž využití bude směřovat spíše do sportovní oblasti. Důvodem je

pochopitelně nejen cena celého kompletu, ale také skutečnost, že ECU produkčních

vozů bývají úzce provázány i s dalšími systémy. Nelze tedy jednoduše vyjmout původní

jednotku a nahradit ji jinou, protože prvky jako např. regulace prokluzů, zabezpečení

apod. jsou mnohdy integrovány do původního řešení. Závodní vozy, u kterých se těchto

speciálních ECU využívá, většinou nemají potřebu využívat všech těchto „extra“ vymožeností

a provádí se u nich kompletní výměna elektroniky za nejúčelnější verzi. Velkou

výhodou těchto systémů je již zmíněná plná programovatelnost umožňující vytvořit na

míru všechny závislosti vstupních a výstupních hodnot. Software, který se s kompletem

rovněž dodává, umožňuje plnou editaci téměř všeho bez nutnosti znásilňovat různé bezpečnostní

a ochranné algoritmy, jako je tomu u sériových ECU. Úprava parametrů motoru

je tak docela příjemnou „gameskou“, která vás časem úplně pohltí. Jak již bylo řečeno,

tento typ motormanagementu má význam v okamžiku, kdy dochází i k dalším úpravám

motoru, které by původní jednotka už nemusela být schopná skousnout. Pochopitelně,

že naladění celého systému vyžaduje už úplně jiný level znalostí ohledně elektroniky

i celkové funkce motoru. Výměna a následné zprovoznění motormanagementu rozhodně

není záležitostí pro úplné začátečníky a mnohdy i odborníci mívají v těchto věcech

docela „hoňku.

Proto raději svěřte svého miláčka do rukou odborníku z naši firmy CHIPTUNINGPOWER .

www.chiptuningpower.cz