Souhrnná bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je bedlivě kontrolována firmou ELDIAG, s. r. o.

S jistotou bezchybného provozu společnost ELDIAG, s. r. o., poskytuje komplexní servis, kam patří také diagnostika transformátoru VN nebo diagnostika vysokonapěťových izolací. Do této skupiny začleňujeme výkonové a měřící transformátory, tlumivky nebo vazební kondenzátory, vnitřní elektromotory a alternátory. Společnost ELDIAG provádí také přesná diagnostická měření, na jejichž základě se následně dají upravit podmínky pro provoz bez závad.

Úplná i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což zahrnuje kontrolu izolačního odporu, dále rovněž kapacity, ztrátového činitele, nebo rezistivity, provádí se metoda citlivého měření impedance nakrátko, spolehlivé měření převodů, jsou přeměřovány ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Aplikuje se přesná diagnostika transformátoru VN VVN, velice přesné měření kondenzátorových průchodek, přesná diagnostika přístrojových traf, diagnostikují se rovněž tlumivky a kondenzátory.

Děláme diagnostiku systémem izolační olej-papír

Pracovní dozor nad izolačními soustavami elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se provádí diagnózou systému izolační olej-papír. Stvrzený systém nahlíží na diagnostiku a posouzení izolačních vlastností, kontrolní měření napětí nakrátko při sníženém napětí a spolehlivou diagnostiku a vyhodnocení jakosti, kterou se chlubí izolační olej. Použitelný izolační olej se pozná dle doby životnosti v přístroji, což jednoduše zjišťují testy na bázi navýšení účinnosti činitelů, které ovlivňují stárnutí oleje.

Domácí a podniková požární bezpečnost by měla být pod kontrolou

Aby podnik neohrozil hořící porouchaný transformátor, požární bezpečnost by měla být na prvním místě. Správnou požární bezpečnost zajišťuje kvalifikovaný revizní technik, jenž profesionálně odebere část oleje z transformátoru. Před požárem transformátoru se dá spolehlivě bránit tak, že nedovolíme namočení přístroje, zestárnutí transformátorového oleje, či odhalením neviditelné poruchy.