Získejte účelný Dignus online informační systém pro školky, vynikající online informační systém pro školky se uplatní i na dětské skupiny a jesle

Uvedený docházkový modul od Dignus využijí rodiče, jejich děti i pracovníci. Výtečný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má vynikající zabezpečení a současně je uživatelsky komfortní. Informační systém školky je uživatelsky přístupný zaměstnavatelům, pro rodiče dětí i pro zaměstnavatele, pomáhá ve spolupráci vychovatelů i rodičů. Modul Dignus dokáže informovat rodiče, Dignus byl vyroben pro umísťování fotografických snímků a čerstvých zpráv, mohou se do systému vkládat rovněž fakturační materiály. Souběžně se díky ověřenému, ale pochopitelnému systému může vypočítat školné z podkladů o docházce. Snadný informační systém školky pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům třeba při správě a evidenci dovolenek. Praktické statistiky a sestavy se připravují pro management školního zařízení.

Protože je provozovatel zařízení ze zákona povinen vést průběžnou evidenci dětí, docházka dětí se proto musí zaznamenávat. Ověřený docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje nutnost mít elektronickou registraci dětské docházky dětí s čipy nebo kartami. Dignus program usnadňuje práci zaměstnancům, navíc usnadní kompletní evidenci chodu MŠ, jeslí i dětské skupiny. Správce modulu před jeho spuštěním zaměstnancům školního zařízení program předvede, vyřeší se pochopitelné primární potíže, všechny otázky budou hned zodpovězeny.

Modul se stane přítelem i pedagogům, kteří lépe ovládají výchovu dětí než administrativní práce. Program zlehčuje administrativní úkony na minimum. Školním zařízením anebo skupinám se jednotlivé programy předkládají na míru a zakódované, do chráněného programu školky anebo jeslí se nikdo neoprávněný nemůže dostat.