Odberatelia elektriny Vašej energie na západnom Slovensku prejdú k Energii2

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie  Vaša energia s.r.o., Bratislava, sa dostal do vážneho obchodného sporu s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., ktorý súvisí s úhradou platieb za distribúciu a nesprávnym odovzdávaním údajov o spotrebe elektriny. Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., využívajúc svoje silnejšie monopolné postavenie, pristúpila k odstúpeniu od rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s Vašou energiou, s účinnosťou od pondelka 19.11.2012. Ako reakciu na to postúpila Vaša energia dohodou svojich odberateľov elektriny, pripojených k ZSE Distribúcia, a.s., na spoločnosť Energie2, a.s., Bratislava, aby tak pre nich zachovala výhodné podmienky a ceny. Informoval o tom Igor Verdonič, konateľ Vašej energie s.r.o.

 

            ,,Tým, že ZSE Distribúcia, a.s., odstúpila od rámcovej distribučnej zmluvy, splnila legislatívnu podmienku na to, aby zákazníkom začala dodávať elektrinu ako dodávateľ poslednej inštancie jej sesterská spoločnosť ZSE Energia, a.s., bez ohľadu na vôľu zákazníkov, či doterajšieho distribútora. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, ako nadobudol účinnosť nový zákon o energetike, umožňujúci takýto postup. Napriek tomu, že sme odhodlaní brániť naše záujmy súdnou cestou, z dôvodu prijatých a podľa nášho názoru účelových opatrení, nedokážeme zabrániť prechodu odberných miest k ZSE Energia, a.s. Dôsledkom týchto krokov bude pre zákazníkov aj zmena ceny elektriny, pretože ZSE Energia, a.s., síce uplatňuje regulované, ale vyššie ceny“, poukázal I. Verdonič.

           

            Dodal však, že nemienia nechať svojich odberateľov bez pomoci a preto každému z nich zaslali tento týždeň ,,Oznámenie o spôsobe zabezpečenia ďalšej dodávky elektriny“.

V ňom ich oboznámili so sporom s ZSE Distribúcia, a.s., a odporučili odberateľom, aby vyslovili písomný súhlas s prechodom k Energii2, a.s. a uzavreli s ňou zmluvu.  

 

,,Na príklade spolupráce s Energiou2 je vidieť, že alternatívni dodávatelia energií sa vedia dohodnúť v záujme lepších cien pre zákazníka. Spolupráca dokazuje, že nemonopolní dodávatelia sú pružní a vedia si v prípade potreby aj pomôcť. Je len smutné, že takáto pomoc je potrebná ako ochrana proti zneužívaniu dominantného postavenia veľkých dodávateľov. Budeme sa však brániť voči takýmto praktikám súdnou cestou“, konštatoval I. Verdonič.

 

Podľa neho s Energiou2 dohodli riešenie, na základe ktorého prejdú všetky práva a povinnosti spoločnosti Vaša energia zo zmlúv uzavretých s odberateľmi elektriny pripojenými k ZSE Distribúcia, a.s. na spoločnosť Energie2. ,,K tomu je potrebné vysloviť písomný súhlas každého zákazníka a z dôvodu právnej istoty je tiež vhodné uzavrieť novú zmluvu o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Energie2. Podmienky novej zmluvy, najmä cenové, budú pre odberateľov rovnako výhodné ako podmienky Vašej energie. Týmito opatreniami zabezpečíme, aby sa zákazníci čo najskôr vrátili k štandardnému dodávateľovi elektriny a k dodávke elektriny za ceny, ktoré si pôvodne dohodli v zmluve uzavretej s našou spoločnosťou. Dohoda platí len pre elektrinu na distribučnom území ZSE Distribúcia, a.s. Pre dodávky zemného plynu a pre dodávky elektriny na ostatnom územní sa pre našich odberateľov nič nemení“, uzavrel I. Verdonič.

 

Nepřiměřené ceny energie

V současné době člověk ovšem potřebuje mnohé podstatné věci a energie jistě mezi takovéto věci musí spadat . Moc důležitá je pravidelná a spolehlivá dodávka energie, kterou člověk zkrátka a běžně potřebuje. Vyhovující je hledávat nějaké instituce , které můžou poskytnout dodávku energie za velice přijatelné valuty , které potom člověk může užít jinde. 

Objevit si nějaké hodně pozoruhodné srovnání není v současné době až tolik těžké , protože mnohé organizace jej mohou zajisté poskytnout . Stoprocentně je potřeba promluvit o tom, že mnohé produkty nabízejí jak normální porovnání , tak třeba také srovnání na internetu, což může být jistě hodně zajímavé Srovnání cen plynu je v mnohých ohledech poměrně pozoruhodné a nabídne zajímavé alternativy.

Platit peněžní prostředky za jakékoliv výrobky člověk želbohu téměř musí. Je srozumitelné , že nějaké věci samozřejmě nejsou cenově výhodné a je nezbytné za ně platit docela vysoké peníze. Když se člověk pouze podívá například na ceník plynu, tak zjistí, že plyn je poměrně přepychový . Potřebuje ho však prakticky každý , tak si ho člověk stejně musí zajisté zakoupit i za takovéto velké peníze.

Jestliže si kdokoli potřebuje porovnat nějaké výrobky , tak jistě může jak klasicky, tak třeba pomocí internetu. Není problém volit skoro jakékoli alternativy, které mohou být moc vyhovující a jde se na ně spolehnout v každém slova smyslu. Porovnání cen plynu je nesporně moc výhodné a jde jej nesporně udělat rovně na internetu nadmíru pohodlně a příjemně.