Matematika – Blíži sa Maturita, Skúška alebo Reparát?

 

Vznik matematiky ako vedného oboru zaraďujeme do gréckeho obdobia vývoja v 7.-6. storočí pred n.l. V babylonskej ani v egyptskej matematike nie je možné nájsť žiadnu stopu deduktívnych úvah vlastných matematike. Inými slovami, nenájdeme tu matematický dôkaz v klasickom zmysle slova, t.j. odvodzovanie nových formúl a pravidiel z iných. Veľký posun, ktorý nastal v starogréckej matematike, spočíva práve v myšlienke dôkazu alebo deduktívneho odvodzovania.

Dôkaz prvých matematických viet sa pripisuje gréckemu filozofovi Thálesovi z Milétu (7.-6. st. pred naším letopočtom). Grécka matematika sa od toho momentu vyvíjala veľmi rýchlym tempom. V porovnaní s pomalším vývinom počiatkov matematického poznania v Indii, Číne, Egypte a Babylone bol rozmach matematiky v Starovekom Grécku naozaj revolučný. Práve vďaka tomu sa matematika sformovala ako samostatná veda a našla si svoju špecifickú metódu, metódu deduktívneho dôkazu, ktorá určuje vývoj matematiky až do dnešnej doby. Hlavné dôvody a podnety tejto revolúcie spočívali v spoločenskom zriadení gréckych miest, vo vysokej vzdelanosti a dynamike spoločenského života.

V dnešnej dobe sa matematika vyučuje na každej základnej a /takmer/ každej strednej škole. Od každého človeka sa očakáva, že bude disponovať aspoň základnými vedomosťami z tohto oboru. Matematika je jediný vedný obor, ktorý ovplyvňuje všetky ostatné odvetvia. Vzhľadom k úrovni dnešnej vzdelanosti a progresívnemu napredovaniu v každej oblasti života je dnes potrebná viac ako kedykoľvek doteraz.

Mnohé zamestnanecké pozície sa bez matematických vedomostí nezaobídu. Každý štatistik, ekonóm, poistný matematik, finančník, fyzik, informatik, programátor, stavebný inžinier či elektrotechnik musí zvládnuť tento obor. Napriek tomu málokto z nás matematiku obľubuje. Vyžaduje si logické myslenie a schopnosť deduktívneho uvažovania a odvodzovania ako žiadna iná vedná disciplína.

Dobrou správou je, že matematiku sa dokáže naučiť každý z nás. Vyžaduje to síce určitú dávku trpezlivosti, úsilia a množstvo prepočítaných príkladov, no ak má človek odholanie a je ochotný venovať jej potrebný čas, dokáže na matematiku vyzrieť.

Najefektívnejším a zároveň najrýchlejším spôsobom, ako zvládnuť matematiku, je doučovanie. Skúsený a profesionálny doučovateľ so správnym a citlivým prístupom dokáže vysvetliť učivo spôsobom zrozumiteľným pre každého žiaka a študenta. Zintenzívnenie, prehĺbenie a najmä zrozumiteľné vysvetlenie učiva je všetko čo je k úspechu treba. Študent si vďaka kvalitnému doučovaniu dokáže známku vylepšiť neraz aj o tri stupne. A práve preto je dnes doučovanie ZŠ, SŠ a VŠ matematiky vyhľadávané viac ako doučovanie ktoréhokoľvek iného školopovinného predmetu.

Webová stránka Matematika-a-Pocitace.sk je venovaná všetkým tým, ktorí v tejto oblasti radi uvítajú pomoc. Je určená najmä žiakom základných škôl a ich rodičom ako aj študentom stredných a vysokých škôl, ktorí potrebujú pomoc s matematikou či s pracovaním na PC. Venuje sa príprave na prijímačky na strednú a vysokú školu, Maturity a na vysokoškolské skúšky.

Žiaci ZŠ môžu na stránke nájsť všetky príklady z Monitor9 testovania, zadania aj riešenia.

Študenti stredných škôl si môžu otestovať svoje vedomosti prepočítaním všetkých Maturitných testov z rokov 2006-2012.

Pre vysokoškolákov je na Matematika-a-Pocitace.sk prepočítaných viac ako 300 príkladov s detailným popisom riešenia. Príklady sa venujú najčastejšie sa vyskytujúcim otázkam na skúške z matematiky, od zisťovania spojitosti funkcie, cez limity postupností až po príklady na vyšetrovanie priebehu funkcie a určité a neurčité integrály.

Ak študent /alebo jeho rodič/ potrebuje vysvetliť niektorý príklad viac do hĺbky, alebo by uvítal pravidelnejšiu prípravu na matematiku, je možnosť na stránke dohodnúť sa na online konzultácii cez Skype. Je možné tiež dohodnúť sa na pravidelných doučovaniach, ktoré môžu prebiehať osobne alebo cez webkameru. Konzultácia aj doučovanie prebieha so skúseným a profesionálnym doučovateľom, absolventom Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.