Dostupnost a ochrana dat

Zabezpečení dostupnosti důležitých softwarových aplikací a ochrana dat patří v dnešní době k nejdůležitějším úkolům, které musí manažeři firem řešit. Ztráta dat či výpadek počítačového systému může způsobit i v malých firmách ztráty, které se pohybují ve statisících či dokonce milionech korun. Řešení tohoto problému zálohováním dat je bohužel často nedostačující, protože vyžaduje přerušení práce kvůli jeho provedení a také obnovení provozu po havárii je časově náročné.

Proto začínají být čím dál tím více důležité automatizované nástroje, pomocí kterých je možné zabezpečit kontinuální ochranu dat i softwarových aplikací s minimálními požadavky na čas obnovení. Jedním z řešení, které tyto požadavky splňuje, je služba Double-Take.

Double take

Ochrana dat i softwarových aplikací je zajištěna přenosem produkčních dat v reálném čase na záložní virtuální server, kde je k nim přístup, pokud selže produkční server nebo zálohování dat. Přenos dat probíhá v šifrované podobě zapouzdřením do VPN protokolu přes internetové připojení.

Dojde-li k výpadku či poruše produkčního serveru, dojde ke spuštění procesu, ve kterém záložní server převezme roli produkčního serveru. Na záložním serveru je provedena virtualizace IP adresy produkčního serveru, do sítě je rozeslána informace o změně IP adresy a spuštěny skripty, které nastartují konkrétní aplikace nad aktuálními daty. Po nastartování příslušných aplikací jsou původní služby produkčního serveru pro klienty opět dostupné bez nutnosti jakékoliv rekonfigurace. Výpadek komunikace klienta se serverem tak může být v řádech sekund či minut (konkrétní časy záleží na konkrétní konfiguraci a aplikacích).

Nástroj DoubleTake využívá na technologie, která umožňuje replikaci dat v reálném čase z hlavního produkčního serveru na server záložní. Podle typu implementace je zároveň možné zajistit ochranu celé řady produkčních serverů jediným záložním systémem. Pro samotnou replikaci dat jsou využívány standardní sítě, TCP/IP protokol a servery mohou být umístěny v jediné lokalitě nebo být umístěny na jiném místě.

Replikace dat v reálném čase

Mezi produkčními a záložními servery (případně mezi primární a záložní lokalitou) jsou klíčová data replikována přímo na úrovni samotných diskových operací. V případě selhání některého z produkčních serverů je funkcionalita postižených klíčových serverů převzata záložními servery (ty se mohou nacházet v záložní lokalitě) včetně jejich identity v počítačové síti.

Nástroj Double-Take je schopen podporovat různé formy virtuálních prostředí, ať už se jedná o prostředí produkčních i záložních systémů, nebo kombinaci fyzických systémů se systémy virtuálními. Double-Take je softwarové řešení v reálném čase, které nabízí vysoký stupeň zabezpečení a optimalizaci množství přenášených dat pomocí komprese.

Kromě toho jsou přenášeny pouze změny na úrovni bytů, neboť Double-Take monitoruje všechny operace zápisu na cestě od aplikace přes operační systém a vyrovnávací paměť až k diskové jednotce. Díky tomu jsou nároky na množství přenášených dat mezi servery značně nižší než u zrcadlení či klasického kopírování.