Co je to online marketing

Jednoduše řečeno se jedná o způsob, jak propagovat produkty nebo služby na internetu. K této propagaci je využíván široký soubor internetových nástrojů, které se vzájemně podporují.

Nejdůležitější jsou samozřejmě webové stránky, které však nepředstavují jediný nástroj. Patří sem také email marketing, marketing pro vyhledávače, microsite, budování odkazů, intranety a extranety, různé formy online reklamy jakou jsou například bannery a rich media reklama a další.

Strategie online marketingu

Pomocí těchto nástrojů je pak nutno naplánovat efektivní strategii online marketingu. Pokud se to však podaří a je sestaven vhodný marketingový mix přesně podle potřeb a možností konkrétní firmy, bohatě se to vyplatí. Online marketing totiž může být jedním z nejúčinnějších nástrojů podpory prodeje. Ve finále pak vše záleží na kvalitě propagovaných produktů či služeb.

Oblast internetového marketingu je velmi široká a jeden člověk v podstatě ani nedokáže obsáhnout celou jeho sféru. Ve specializovaných marketingových firmách na něm pracuje více specialistů na jednotlivá odvětví. Zahrnuje optimalizaci webových stránek, všechny druhy reklam na internetu, propagaci na sociálních sítích a vytváření různých materiálů virálního marketingu včetně videí.

Spojení online a offline marketingu

Online marketing je vhodný pro každou firmu a dá se jím propagovat v podstatě každý produkt nebo služba. Ideální je propojit online a offline marketing a zvýšit tak účinnost propagace. Online marketing zahrnuje aktivitu na internetu za účelem propagace, offline marketing představuje tradiční způsob reklamy v tisku, televizi a dalších médiích. Je důležité tyto dvě oblasti propojit, aby se vhodně doplňovaly. Marketingová kampaň by se tedy zahrnovat propagaci na internetu a současně i v tradičních médiích, například v tisku.

Online marketing je pouze nástroj a není schopen dosažení očekávaných výsledků na sto procent garantovat. Vše se odvíjí od propagovaného produktu a záleží hodně na jeho kvalitě. Je důležité, aby se firmy samy sebe zeptaly, jestli opravdu ten kvalitní produkt mají, jestli se o něj budou lidé zajímat i na internetu tomu přizpůsobit jejich očekávání nebo požadavky na online marketing.

Vyhodnocení online marketingu

Je důležité si také uvědomit, že online marketing není jednorázová záležitost. Po optimalizaci webových stránek pro vyhledávače se podíváte na internet a ve vyhledávači jste na třetím místě. Podíváte se za týden a už můžete být na pátém. Nikdo vám neřekne proč. Můžou za to faktory, které neovlivníte.

Většina firem chce také čísla, která dokumentují úspěšnost online marketingových kampaní. Jenže v online marketingu sice jsou programy, které vám ukazují návštěvnost stránek, jenže jejich optimalizace je časově náročný proces. Problém je v tom, když provádíte analýzu, nelze vždy data srovnávat s předcházejícím měsícem, protože lidé mají v různých měsících odlišné  nákupní návyky. Pokud tedy chcete objektivní analýzu, tak je lepší srovnávat březen tohoto roku s březnem toho minulého.

Sociální sítě a mobilní aplikace

Ve spojení s online marketingem je velmi populární téma sociálních sítí. Facebook je velmi rozšířený, ale existují také další sociální sítě, které jsou pro online marketing vhodné. Mezi sociální sítě s velkým potenciálem se řadí Twitter, Google+, Instagram nebo Pinterest. Velké možnosti nabízí také YouTube.

S rostoucí penetrací mobilních zařízení získává na důležitosti také online marketing pro tato média. Nejčerstvější výzkum přesvědčivě ukázal, že reklamou, která dokáže zaujmout, a to nejen v chytrých telefonech a tabletech, jsou rich media, která mají velmi silný na nákupní chování.