Narconon Arrowhead

Narconon Arrowhead

Není důvod o tom pochybovat – zneužívání drog je celoplanetární epidemie. Pokud jste vy nebo někdo, koho znáte, chyceni v sevření závislosti, nepochybně žijete ve své vlastní noční můře.

V Narcononu nevěříme, že narkoman je závislý na celý život. Nevěříme, že závislost je nevyléčitelná nemoc.

Věříme, že člověk uvězněný ve zmenšující se spirále zneužívání návykových látek může vzít svůj život zpět a žít bez drog. jak to uděláme? To je rozdíl mezi Narcononem.

Vlajková loď Narconon Arrowhead sponzorovaná IAS je mezinárodní školicí centrum pro profesionály a dobrovolníky z oblasti drogové rehabilitace po celém světě. Stojí uprostřed 256 akrů lesa v Oklahomě v USA, poskytuje vzdělání a rehabilitaci tisícům lidí a poskytuje odborné stáže na místě odborníkům ze 47 USA. států a 20 národů.

Následují úspěchy čerstvých absolventů, kteří dokončili program na Narconon Arrowhead:

„Než jsem přišel do Narconon Arrowhead, ztratil jsem péči o své dítě v důsledku recidivy a trpěl jsem depresemi.

Po absolvování programu Detoxikační sauna Nový život jsem byl úplně jiný člověk. Už žádné deprese nebo paranoia a vím, že lidé na mně vidí rozdíl. Díky tomuto programu jsem zjistil, že je důležité stát se aktivní součástí společnosti, a Narconon mi dal životní dovednosti, abych to dokázal. Dodalo mi to sebevědomí, že jsem se úspěšně uzdravil a budu dál žít život bez drog.“- D.S., absolvent Narcononu