Ustavování řemenic a strojů

Zásadní vliv na bezporuchový chod strojů má dodržení souososti hřídelí strojů. Na základě udaných parametrů stroje pomocí frekvenčního měřiče napnutí SKF lze přesně určit správné napnutí řemenů, které má zásadní vliv na životnost celého pohonu. Některá zařízení značky SKF ustavují řemenice tam, kde je to nejdůležitější – v drážkách. Profilová vedení V a silné magnety umožňují upevnit zařízení značky SKF přímo do drážky řemenice. Zařízení SKF, které se skládá pouze ze dvou částí – laserového vysílače a přijímače, lze snadno a velmi jednoduše upevnit. Trojrozměrná cílová plocha na přijímači usnadňuje detekci nesouososti a stanovení druhu nesouososti – ve vodorovné rovině, ve svislé rovině, rovnoběžné anebo kombinace všech tří typů. Na základě zjištěných přesných údajů pracovník ustaví díly, dokud laserový paprsek není totožný s referenční přímkou na přijímači. Ustavování řemenic a strojů nechejte rozhodně na profesionálech!

Montáž a demontáž ložisek

Montáž a demontáž ložisek není jednoduchý úkon. Mimo používání vhodných montážních resp. demontážních pomůcek je také velmi důležitým požadavkem zabezpečit, aby tyto nástroje byly čisté a celá práce se vykonávala v čistém pracovním prostředí. Nečistoty mají rozhodující vliv na chování se ložiska při jeho provozu. Nečistoty také mohou podle svého původu a druhu způsobit v horších případech až havárii ložiska. Stejné podmínky čistoty se musí dodržovat při přípravě veškerých mazacích prostředků a součástek souvisejících s uložením. Montáž a demontáž ložisek tedy raději nechte na profesionálech.