KOI v zahradním jezírku

Kouzlo zahradního jezírka spočívá i v tom, jak se mění v průběhu všech ročních období. Každé z ročních období má svá úskalí a specifika a je dobré je znát a starat se o jezírko tak, abychom se z něj mohli po celý rok těšit. A to především pokud jste se rozhodli chovat v jezírku okrasné ryby. Především kapr KOI, u nás v posledních letech stále více oblíbená a žádaná okrasná ryba pro zahradní jezírka. Podle kalendáře začíná jaro 21.března. Skutečné jaro však může přijít dříve, či později. Pro nás, kteří máme zahradní jezírka, začíná jaro v době, kdy teplota vody v jezírku si již trvale udržuje 5°C. I když jsme jezírko vyčistili již na podzim, je nutné zopakovat to ještě na jaře. Zcela jistě najdeme po roztání ledu na hladině jezírka, nějaké zbytky rostlin a jiné nečistoty. Vyčistíme filtr a pokud máme i ostatní hrubé práce okolo jezírka hotové, je čas spustit filtraci. Zkontrolujeme chemické vlastnosti vody a popřípadě můžeme i část vody v zahradním jezírku vyměnit. Jakmile začne teploty vody v jezírku stoupat, stoupá i aktivita kaprů KOI. V tuto dobu, jakmile teplota vody dosáhne 8-10°C začneme KOI přikrmovat. Potrava by měla být bohatá především na tuky. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli se aktivita KOI ještě celkem výrazně pohybuje pod hladinou, krmíme tzv. potápivým krmivem. Na zvýšení imunity po zimních měsících použijeme vitamíny. Nejlepší jsou takové vitamínové přípravky, které jednoduše nastříkáme na granule a poté jimi KOI krmíme. Vzhledem k tomu, že kapři KOI, ale i ostatní ryby mají za sebou „zimní spánek“, krmíme je v začátcích velmi opatrně, než se jejich matabolismus plně nastartuje. Proto pozor na teplotu vody v jezírku, pokud se pohybuje kolem 8-10°C, v takto „teplé“ vodě může trvat i 5 dnů, než potravu KOI zpracuje. Nenechejte se mýlit apetitem KOI, v této době je velice snadno a rychle překrmíte a může dojít i k úhynu.
Nejkrásnější období v roce je bezesporu léto. A pro majitele zahradních jezírek a chovatele KOI to platí dvojnásob. V létě je, co se týká starostí a péče o jezírka, a chovu ryb, dá se říci minimální. KOI jsou v tomto období nejaktivnější a dobře prospívají. Dá se předpokládat, že pokud v zahradním jezírku chováte ryby, je jeho objem a hloubka dostatečná k tomu, že nedochází k přehřívání vody a jejímu následnému zhoršení, co se týká hydrochemických vlastností. K tomu samozřejmě dopomáhá i kvalitní filtrační systém jezírka. V letním období je nejdůležitější hlídat v jezírku pH vody. To by se standardně mělo pohybovat v rozmezí 6-8. Pro KOI se ideální teplota vody pohybuje okolo 25°C. V tomto období se KOI mohou krmit takřka neomezeně. Ovšem lze doporučit krmení maximálně 5xdenně v menším množství. Častěji se nedoporučuje, i když to majitele svádí, protože ryby v jezírku, dá se říci, že vítají jeho příchod.V tomto období nabízíme KOI kaprům plovoucí granule s nižším obsahem tuku a naopak s vyšším objemem bílkovin. Díky tomu, že se kapr KOI pohybuje těsně u hladiny jezírka a jejich barevné variety tím spíše vyniknou, doporučuje se také doplnit krmení granulemi, které podporují vybarvení a udržení si barevnost KOI kaprů.Na sklonku léta je důležité začít myslet na zimu a podle toho připravovat na přezimování i KOI.Opět sáhneme po granulích, které jsou bohaté na tuky a krmivo s vyšším obsahem vitamínů, tak abychom posílili imunitní systém KOI kaprů a zajistili jim co nejlepší přečkání zimy. Když teplota vody v jezírku pohybuje mezi 8-10°C, ryby již nekrmíme. Ryby se shluknou k sobě a zimu přečkají v nejhlubším místě jezírka. „Zimní spánek“ není doslova spánkem, metabolismus ryby se velmi zpomalí a tlukot srdce bývá maximálně 2 údery za minutu.