Kolimátor a noční vidění

Kolimátor je zařízení, které umožňuje velmi rychlé zaměření pomocí promítání světelného bodu na průhledné sklíčko. Kolimátor vytváří z původně různoběžných paprsků záření úzký rovnoběžný svazek.

Optické kolimátory se skládají ze soustavy zrcadel (čoček) a soustřeďují světlo do směrového svazku, který si zachovává intenzitu i na velké vzdálenosti. Světelný bod má nejčastěji tvar tečky, ale je možný i tvar kříže. Kolimátory se používají nejen jako zaměřovače zbraní, ale také pro měření či kalibraci jiných optických zařízení. Kolimátor se užívá také u laserových technologií k usměrnění tohoto záření, aby bylo možné toto záření použít.

Toto optické zařízení se upevňuje ke zbrani před klasické mířidlo nebo místo něho. Kolimátor usnadňuje míření především tím, že řeší problém se střídavým zaostřením mířidel a cíle. Kolimátor je velice výhodný pro přesné a rychlé zamíření ve tmě. Do kolimátoru lze hledět pouze jedním okem.

Kolimátory se rozdělují podle tvaru, energií, prostorové rozlišovací schopnosti a citlivosti kolimátoru (tloušťka kolimátoru, hustota otvorů, tloušťka přepážek). Kolimátory v oblasti zbraňové techniky se rozdělují nejčastěji na otevřené a uzavřené (tubusové). Uzavřené kolimátory se podobají puškohledů, je v nich však zdroj světla, který vysílá paprsek proti zrcadlu (čočce) s antireflexní úpravou. Otevřené kolimátory jsou používány častěji, ale jsou náchylnější na poškození.

Další dělení kolimátorů je na neprůhledové a průhledové. Neprůhledový kolimátor je tvořen zrcátkem a světelnými diodami a střelec se do něj dívá oběma očima a tečku zrcadlící se na zrcátku umísťuje přes cíl. Průhledový kolimátor je tvořen vysoceodleskovým sklíčkem. Protože může z druhé strany (zpředu ke střelci) výrazně svítit má demaskující účinek.

Se zbytkovým světlem v okolním prostředí pracují přístroje pro noční vidění. Klasické noktovizory zesilují toto zbytkové světlo pomocí zesilovačů jasu obrazu. Svazek fotonů prochází do fotonásobiče, v němž se fotony mění na elektrony, které jsou elektrochemickým procesem znásobeny a usměrněny k fosforové obrazovce měnící zmnožené elektrony ve viditelné světlo, které následně vidí pozorovatel v hledáčku nočního vidění. Obraz se nejčastěji zobrazí na zeleném stínítku. Pozorovatel tedy vidí monochromatický, zelený obraz.

Noční vidění pracuje v infračerveném pásmu blízkém viditelnému světlu. Noktovizor zesiluje záření o vlnových délkách 700 až 1000 nm a převádí ho do viditelné oblasti spektra.

Nabídka nočních vidění včetně příslušenství je určená pro turisty, myslivce, policejní jednotky nebo ostrahu. Noktovizor může být součástí pozorovací elektroniky automobilu, nebo osobní noktovizor pro jednotlivce.

Výhodou noktovizoru je malý rozměr a menší energetická náročnost. Nevýhodou je, že jej nelze používat v místech, kde není zbytkové světlo (jeskyně, sklepe), v takovýchto místech je nutné použít přídavný zdroj infračerveného záření. Starší typy přístrojů jsou pak velice citlivé na silné zdroje světla – „oslepení noktovizoru“.

Široká, ucelená a přehledná nabídka kolimátorů a nočních vidění (noktovizorů) je ke zhlédnutí na www.dalekohledy-puskohledy.cz. Tento e-shop nabízí nejen výše uvedené, ale i další pestrou nabídku optiky včetně zajímavých informací.