Koupací jezírko

Mnoho lidí upřednostňuje koupání na vlastním pozemku, v klidu domova, bez tlačení se na přeplněných veřejných koupalištích. Zároveň však mohou požadovat, aby jejich zahrada zůstala přírodním koutem, proto mnozí z nich upřednostní koupací jezírka, před bazénem.

Stejně jako příroda okolo nás, tak i možnosti výstavby koupacího jezírka jsou pestré. Každý z nás je jiný, někdo upřednostní architekturu, jiný faunu a flóru, někdo se chce v jezírku koupat s rybami, jiný ne. Možnosti a nabídka je široká!

Pro koupací jezírko je, stejně jako pro jiná okrasná jezírka, dobré vybrat ucelené a kvalitní technologické řešení, které bude zaručovat kvalitní vodu ve Vašem jezírku. Každá konstrukce jezírka a jednotlivé požadavky na něj s sebou nesou jiné technologické řešení závislé mimo jiné na využití jezírka (koupání či nikoli), množství chovaných ryb, hloubka a velikost jezírka, osázení rostlinami, velikost jednotlivých zón jezírka (zóna hluboké vody, mělčiny, bahenní, břeh) aj.

Odborníci z firmy JezírkaBrno Vám velice rádi vyhodnotí Vaše požadavky na koupací jezírko, poradí Vám, podělí se s vlastními zkušenostmi z již realizovaných koupacích jezírek a navrhnout Vám vhodný filtrační systém včetně osázení koupacího jezírka, který zaručí kvalitu vody (čistotu).

V současnosti jsou nejčastěji budována fóliová koupací jezírka (PVC nebo EPDM), příp. hotové nádrže. Výhodou fóliových jezírek je jejich tvárnost (lze vytvořit prakticky jakýkoliv tvar jezírka a hloubka jezírka), tím je také dáno přirozené začlenění do Vaší zahrady. Při realizaci Vašeho koupacího zahradní jezírka Vám doporučujeme vybrat nejkvalitnější UV záření odolnou a mrazuvzdornou fólii EPDM, která je nejpevnější a nejekologičtější ze všech na trhu nabízených fólií. Koupací jezírka budovaná z hotových nádrží jsou upřednostňována pro svoje snadné usazení a jejich vyšší odolnost proti proražení.

Jak bylo řečeno zahradní jezírka jsou děleno na zóny. U koupacích jezírek hovoříme o koupací a břehovou zóně + cirkulaci vody. Koupací zóna, prostor využívaný ke koupání, je povětšinou oddělena umělým rozhraním s minimální hloubkou 1,5 až 2 m a nepokrytý žádným štěrkovým materiálem (substrátem). Břehová čisticí zóna, prostor kde probíhá mechanická a biologická filtrace, je oddělena od koupací zóny umělým rozhraním a její hloubka se terasovitě zvedá. V této zóně je substrát osázen vodními a pobřežními rostlinami, které zajišťují čištění.

V koupacím jezírku musí, stejně jako u jiných okrasných jezírek, být zajištěna cirkulace vody, a to čerpadlem umístěným mimo vlastní koupací jezírko. Čištění vodní hladiny je zajištěno přes skimmer a filtrační systém.

Možností jak zrealizovat koupací zahradní jezírko je mnoho, stejně tak jako informací, které se k tomuto tématu váží. Závěrem nám dovolte, abychom Vás pozvali na www.jezirka-brno.cz, kde najdete další informace k tématu.