Leonardo da Vinci je géniem i dnešní doby

Většina jeho malířské tvorby byla ztracena v nenávratnu, ale přesto jeho odkaz přetrvává. Nejen v obrazech. O jeho dětství víme jen velmi málo. Víme však, že se osudného 15. dubna 1452 narodil ve 22 hodin a 30 minut. Ve skromných podmínkách se zrodila neuvěřitelná osobnost, která ovlivnila dějiny na generace dopředu. A stále ovlivňovat bude. Některé jeho vynálezy stále čekají na realizaci.

Na růžích ustláno neměl, byl totiž nemanželským synem obyčejné venkovské ženy a váženého notáře. Jeho otec se později oženil se sobě rovnou a sice – světě div se – dcerou notáře. Jeho matka se také provdala, když byl malému Leonardovi jeden rok. Ač levoboček, měl štěstí a jeho vlastní otec mu zajistil alespoň odpovídající vzdělání.

Dobře udělal.

Žák předčil svého učitele

Leonardo byl totiž velmi nadaný žák a to v mnoha směrech. Od přírodovědných oborů až po umění a techniku. Od patnácti let se učil pod vedením renomovaného Andrea del Verrochio. Již jeho první díla dávala tušit, že je tu tovaryš, který převyšuje své učitele. Jedno z jeho prvních děl je proslulý „Křest Krista“, který byl tak úžasný, že sám mistr Verrochio se prý rozhodl, že již malovat nebude. Nejspíše propadl pocitu, že sám již nemá svému žákovi (potažmo i žákům jiným) co nabídnout.

Da Vinciho Mona Lisa je opředena tajemstvím

Kdo by neznal tento legendární obraz? Je na něm žena? Jaká žena? Proč se tak tajemně dívá? Když se na ní zadíváte, můžete po čase získat stejný dojem, jako mnozí badatelé – a sice, že na obraze je podobizna muže.

Kdoví, tohle tajemství si vzal sám Leonardo da Vinci do hrobu. Tajemství díla, které tvořil celé tři roky po svém návratu z Milána do Florencie.

Ovšem Dáma s hranostajem je již příjemnější

Přesto, když se podíváte i na další jeho známý obraz a sice Dámu s hranostajem, lze jen těžko odolat jistému podezření, že valná část Mony Lisy je JEN autorovým osobitým stylem. V tvářích obou dam lze nalézt některé jemné společné rysy.

Mona Lisa stejně jako Dáma s hranostajem je prostě Leonardo Da Vinci. Jeho hluboké úhly a esovité tvary…

Homosexualita ho zastavila v jeho rozkvětu?

V roce 1476 byl obviněn a vyslýchán z trestného činu obcování s mladým prostitutem. Homosexualita byla tenkrát stíhána a trest mohl být i nejvyšší – smrt. Mezi skupinou obžalovaných, kde byl také mladý Leonardo, byl ovšem syn jednoho z vlivných florentských občanů a tak díky protekci všichni vyvázli jen s tělesnými tresty.

Nikdo neví, co na celé kauze bylo pravdy, ale Leonardo da Vinci se od té doby uzavřel více do sebe a někteří si myslí, že právě kvůli této události nedošlo mnoho jeho vynálezů uplatnění. Leonardo da Vinci tehdy jednoduše ztratil důvěru ve svět kolem sebe a uzavírá se do svého vlastního světa.

Není divu…

Byl zrozen pro Miláno?

V roce 1482 odchází z Florenci do Milána a tam nachází obdiv i své následovníky a také zde studuje technické vědy, ale také meteorologii či astronomii. Maluje zde „Poslední večeři“, ovšem poněkud nešťastnou technikou – temperou a olejem – a dílo brzy chátrá. Jako úplně zničené bylo prohlášeno již v polovině 16. století a bylo nákladně a složitě restaurováno.

V roce 1499 se vrací do Florencie, kde studuje matematiku a anatomii… poté se ale opět vrací do Milána, kde se stává chráněncem mladšího bratra tehdejšího papeže Lva X. a dostává pravidelný plat, což je pro něj příjemné. Do této doby se tento nadaný člověk potýkal spíše s bídou. Ve Francii pak ve věku 67 let odchází navždy do uměleckého nebe.

Génius? Sochal, zkoumal přírodu, tvořil hudbu, vynalézal…

Byl to nefalšovaný vědec, ale také vojenský inženýr. Správně pochopil pohyby planet, fyzikální zákony pozemské a také anatomické základy. Svými díly navazoval na takové velikány jako byly G. Galiei, F. Bacon či I. Newton. Na své konto si připsal vynález principu fungování odsřtedivky, letadla, padáku, potápěšského úboru, bagru, šlapacího soustruhu či tiskařského lisu. V jeho šuplíku zůstal bezpočet plánů….

Nabízí se otázka. Byl tenhle člověk vůbec z našeho světa?

Zanechal 3 500 technických náčrtů, skic a plánů, některé i šifrované. A navíc je tu stále ta záhadná snad už i mýtická Mona Lisa.

A škoda, že se nezachovala jeho hra na loutnu, kterou miloval… to bych si ráda poslechla.

Leonardo da Vinci

(15. dubna 1452 Anchiano u Vinci – 2. května 1519 Cloux u Amboise)

Možná o něm nevíte, že:

– dvě zakázky po něm zůstaly nedokončené. A sice obraz pro kapli sv. Bernarda a obraz s názvem „Klanění králů“, který rozpracoval. Stejně jako další obraz sv. Jeronýma na poušti

– je mu připisováno ještě jedno krásné dílo s názvem „Madona ve skalách“, kde není jasným autorem, ale podle linií a stylu je pravděpodobné, že je jeho.

zdroj: www.projekt-baraka.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *