Mikroskop, mikroskopy

V roce 1590 byl sestrojen první mikroskop, jehož zvětšovací a rozlišovací schopnosti byly ve srovnání s dnešními mikroskopy nepatrné. V sedmnáctém století byli pak schopnosti mikroskopu natolik zlepšeny, že bylo možné pozorovat bakterie, mikroskop se tak stal nepostradatelným pomocníkem na vědeckém poli.

Princip mikroskopu

Mikroskopy pracují na základě principu zvětšování zorného úhlu. Pokud se díváme zdravým okem je možné objekt pozorování přiblížit na vzdálenost cca 20 – 25 cm, při menší vzdálenosti je pak předmět pozorování již rozostřen. Mikroskop pomocí soustavy čoček a zrcadel umožní objekt pozorování několiktisíckrát přiblížit. Můžeme tak pozorovat i lidským okem nepozorovatelné předměty nebo živočichy. Mikroskopy se skládají optické a osvětlovací soustavy a mechanického zařízení. Vlastní optická soustava se pak skládá z objektivu, okuláru a tubusu. Objektiv vytvoří skutečný zvětšený, ale převrácený obraz pozorovaného předmětu. Okulár tento obraz mění na zvětšený, převrácený a zdánlivý. Pomocí tubusu se nastavují vzájemné polohy objektivu a okuláru. Osvětlovací soustava například LED nebo halogen zajistí dostatečné osvětlení pozorovaného objektu. Mikroskopem pomocí odraženého světla můžeme sledovat neprůhledné předměty nebo procházejícím světlem předmětu průhledné.

Druhy mikroskopů

Rozeznáváme mikroskopy podle toho, zda pozorujeme jedním okem (monokulární mikroskopy) nebo oběma očima (binokulární mikroskopy) případně kombinace okulárů – trinokulární mikroskopy. Z hlediska uživatele rozlišujeme dětský mikroskop, školní mikroskop nebo laboratorní mikroskop. Dále pak známe

– optický mikroskop je mikroskop – obraz zvětšován dvěma sadami spojných čoček:objektivem a okulárem.

– stereoskopický mikroskop – obraz pozorovaného předmětu je plastický

– ultramikroskop – určen pro zobrazení nejmenších částic, místo světelných paprsků se používá proudu elektronů

– interferenční mikroskop – najde využiti například ve strojírenství

– polarizační mikroskop – je určen pro studium optických vlastností krystalů.

– mikromanipulátor – umožňuje do konce operaci na pozorovaných buňkách za pomoci speciálních nástrojů