Péče o jezírko

Pokud již máte vybudované zahradní jezírko, je většina práce už za vámi. Každopádně bude ale nutná jeho pravidelná péče po celý rok. Nemějte ale obavy, pravidelná údržba jezírka není nijak náročná. Navíc to bude pravidelně se opakující činnost během všech čtyř ročních období a velice brzy se stane pro vás rutinou. Jakmile na jaře poleví mrazy, zkontrolujte, zda vám během zimy nevznikly působením mrazu nějaké škody. Zahradní jezírka ožívají velmi brzo. Ověřte stabilitu kamenů a upevnění folie na okraji jezírka. Zkontrolujte dřevěné mostky a mola, popřípadě je demontujte a po zimě ošetřete. Odstraňte z jezírka odumřelé části rostlin, zbytky spadaného listí, případně další nečistoty. Vyčistěte koryto potůčku a přítok vody do potůčku, nebo kaskády. Důkladně vyčistěte filtr, zkontrolujte a zapojte čerpadlo a UV lampu. Než celý systém znovu spustíte, zkontrolujte vlastnosti vody. Především pH a kH /uhličitanová tvrdost/. Filtraci můžete spustit v momentě, kdy teplota vody stoupne trvale na 5°C a již nehrozí žádné prudké výkyvy teplot směrem k bodu mrazu. Startovací bakterie do filtru jsou na jaře velmi důležité a dopomohou vám k plnému výkonu filtrování vody v jezírku. Přidáme je ve chvíli, kdy teploty vody v jezírku bude cca 10°C. Ryby v jezírku velmi rychle ožívají a při teplotě vody 12°C je začneme krmit. V této době velmi ochotně přijímají potravu, kterou vhodně doplníme o vitamíny a minerály, abychom nastartovali jejich imunitu.
Zahradní jezírka jsou nejkrásnější v letních dnech. V létě je nejdůležitější sledovat kvalitu vody v jezírku, protože vlivem vysokých teplot klesá obsah kyslíku ve vodě. Stejně tak se může při delším trvání vysokých teplot velmi rychle v jezírku množit jednobuněčná řasa, která způsobuje zelené, nebo hnědé zakalení vody. Předejdete tím, že budete mít několik hodin denně v provozu UV lampu, která zakalení vody v jezírku odstraní. Zrovna tak ostatní parametry vody je důležité kontrolovat, zvláště pak vydatných dešťových srážkách.
Na podzim pravidelně odstraňujte z hladiny jezírka napadané listí a odumřelé části rostlin zabráníte tomu, že klesnou ke dnu. Odsajte ze dna jezírka kal, popřípadě jiné nečistoty, zabráníte tak přes zimu jejích hnilobnému procesu. Při teplotě vody jezírka pod 10°C přestaňte krmit ryby a před příchodem prvních mrazů vypněte filtraci a čerpadlo, popř. plovoucí či jiná v jezírku umístěná svítidla vyjměte z vody. Z hadic a potrubí vypustíte vodu. Pokud nemáte v jezírku dostatečnou hloubku na přezimování ryb, přestěhujte je do akvária, nebo jiné vhodné nádrže umístěné v domě. Stejně tak rostliny, které nejsou ziměvzdorné. V zimě dejte pozor, aby hladina jezírka nezamrzla. Pokud se tak stane, rozhodně led neprosekávejte. První pomocí je lít na led horkou vodu. Abyste zabránily úplnému zamrznutí hladiny jezírka, což je nežádoucí kvůli přístupu kyslíku do vody a vůbec výměně plynů, můžete si pořídit topné těleso, které dokáže zabránit zamrznutí vody v jezírku ve svém nejbližším okolí, další možností je vzduchovadlo s plovákem, které zajistí přívod kyslíku do jezírka a tím i únik hnilobných plynů. Jiné řešení nabízí čerpadlo, které je výkonnostně asi 3x slabší než v jezírku běžně máte a ponoříte jej asi 30-40 cm pod hladinu jezírka. Tím si zajistíte, že voda, která bude neustále přes čerpadlo proudit zabrání úplnému zamrznutí hladiny jezírka a okolo čerpadla vám zůstane v ledu otvor.