Pomocník alkoholtester

Alkohol tester je určen řidičům (profesionálním i těm neprofesionálním), zaměstnavatelům ke kontrole svých zaměstnanců, školským zařízením pro kontrolu žáků/studentů, rodičům při kontrole dětí, zdravotnických zařízením, orgánům veřejné správy (městská policie, policie ČR, …) nebo pro reklamní účely v podobě dárku pro zaměstnance nebo pozornosti pro obchodního partnera.

Pro výše uvedené majitele se alkoholtester stal nebo může stát neocenitelnou pomůckou při zachování vlastní bezpečnosti, dodržování zákonných a životních pravidel, výkonu své práce.

Alkoholtester může řidiči zabránit škodám na zdraví i na vozidle. Žádný z nás není schopen odhadnout, zda v jeho krvi zůstal nějaký zbytkový alkohol po bujarém večírku, nebo po malém pivu, kterým jsme završili náš oběd. Nezapomínejme, že alkohol „vzbuzuje“ v každém z nás chuť nadhodnocovat naše schopnosti a sílu. Jeden test může vyřešit problém, zda můžete nebo nemůžete jako řidič bezpečně zasednout za volant. Statistiky hovoří jasně: „Pravděpodobnost nehody u řidiče, který požil alkohol, se rapidně zvyšuje.“ Nehazardujte se životem; zdraví je jen jedno a nějaké činy nejdou vrátit! Nemá smysl a ani cenu riskovat, že „nám požití dvou nebo čtyř desítek jízdu nijak neovlivní“.

Alkohol tester je dechový analyzátor, který určuje, zda v dané chvíli osoba má či nemá přítomen v dechu alkohol a pokud ano, tak v jakém množství (měřeno nejčastěji v promile). Digitálním alkoholtesterem je tedy měřena koncentrace alkoholu v krvi z vyfukovaného vzduchu ústy. Měření zjištují alkohol testery  polovodičovým nebo elektrochemickým čidlem.

Zdá se vám nemožné změřit alkohol v krvi, aniž by vám kdokoli odebral krev? Věřte, že je to možné. V plicích dochází ke kontaktu vdechnutého vzduchu s krví. V plicích se vdechnutý kyslík naváže na krev a z krve se vyloučí oxid uhličitý s ostatními plyny (včetně alkoholu), které člověk nakonec vydechne. Alkohol tester, díky čidlu a jeho procesům, z vydechnutého vzduchu vypočte koncentraci alkoholu v dechu, potažmo krvi.

Výrobci jednotlivých alkohol testerů upozorňují, že dechová zkouška by neměla být prováděna bezprostředně po požití alkoholu. Minimální doba mezi požitím alkoholu a provedením dechové zkoušky je zpravidla uváděna v návodu alkoholtesteru (cca 30min). Pokud toto pravidlo nedodržíte, riskujete zničení čidla/senzoru alkoholtesteru. Alkohol tester je pak nutné buď kalibrovat, aby opět ukazoval přesné hodnoty a byl směrodatný, nebo je nutná výměna vadného čidla. Dodržení stanoveného intervalu také znamená, že je měřen vydechnutý vzduch z plic nikoli plyny, které zůstaly po požití alkoholu v ústech (vznik nepřesností při měření). Na přesnost měření, zejména u polovodičových čidel, má také vliv intenzita vydechovaného vzduchu.

Pořizovací cena nejlevnějších polovodičových alkoholtesterů pro osobní potřebu je pod hranicí 1000 Kč, jmenujme např. AL 2500 black nebo AL 2500 silver. Novinka podzimu roku 2011 je alkohol tester AL 2600, který se jistě stane taktéž hojně kupovaným a oblíbeným alkohol testerem pro osobní užití. Jmenované polovodičové alkoholtestery můžete zakoupit na www.alkohol-tester-shop.cz.

Nejprodávanějším, pro svoji spolehlivost a přesnost, je digitální alkohol tester CA 2010, který je dodáván v plastovém kufříku, který zaručuje jeho bezpečné skladování a chrání alkoholtester před prachem a mechanickým poškozením v automobilu. Velikou výhodou CA 2010 je funkce „testu nezávadnosti čidla“, která oznámení nutnost kalibrace alkoholtesteru. CA 2010 je vhodné používat s náustky, které záručí přesnější provedení dechové zkoušky.

Na www.gps-navigace-shop.cz naleznete vedle výše jmenovaných polovodičových osobních alkohol testerů také nabídku profesionálních alkoholtesterů na nejvyšší úrovni. Jedná se o alkohol testery pracující na elektrochemickém principu. Alkoholtestery umožňující hromadné dechové kontroly, při nichž je kladen důraz na minimální prodlevu mezi jednotlivými kontrolami, jsou dodávány společností Dräger, jedná se o řadu  Alcotest.