Kontaktní čočky

Kontaktní čočky jsou rovnocennou náhradou dioprtických brýlí. Kontaktní čočky jsou schopny odstranit následky astigmatismu, krátkozrakosti, dalekozrakosti apod. Kromě korekční funkce mohou být také použity jako kosmetický doplněk. Kosmetické kontaktní čočky jsou vyráběny také v dioprickém provedení.

Běžně používané kontaktní čočky
Jednodenní
Dvoutýdenní
Měsíční
Roční

Některé speciální druhy kontaktních čoček:
Torické
Slouží ke korekci zrakové vady astigmatismu. Lze je také použít při dalekozrakosti nebo krátkozrakosti. Torické kontaktní čočky korigují astigmatismus tím, že vyrovnávají nepravidelnosti na rohovce.
Kontinuální
Kontinuální kontaktní čočky se na rozdíl od běžných kontaktních čoček nesundávají na noc. Tyto kontaktní čočky se nečistí v roztocích, ale jsou ošetřovány pomocí očních kapek. Ty se pak aplikují přímo na nasazenou kontaktní čočku. Nošení kontinuálních kontaktních čoček je však spojeno s větším rizikem zanesení infekce a podráždění oka.
Barevné
Mohou sloužit pouze jako kosmetický doplněk nebo korigovat oční vady. Barevné kontaktní čočky se dělí na Krycí (úplně překryjí původní barvu oka), Barevné (pouze zvýrazňují nebo dobarvují původní barvu), Crazy čočky opticky mění barvu a tvar rohovky)
Silikon-hydrogelové
Specíální druh kontaktních čoček s vysokou propustností vzduchu a dobrou schopností udržovat vodu. Tyto čoky jsou k oku šetrnější a jsou vhodné i pro velmi citlivé oči.
Bi-fokální a multi-fokální
(dvou a více ohniskové). Korigují pressbyopii. Pressbyopie je zhoršená schopnost akomodace čočky, kdy osoba trpící touto vadou vidí špatně na blízko. Tato očí vada je také doprovázena bolestmi hlavy.

Fonetip s.r.o.
www.kontaktni-cocky-shop.cz