Povídání u kávy – NUMEROLOGIE

Povídání u kávy…

(Díl první – Numerologie)

 

Milí čtenáři, již takřka pět let pracuji v internetovém knihkupectví ArtBos, zaměřeném na prodej duchovní literatury a alternativní způsoby léčby. Nabízíme a vyhledáváme pro své zákazníky knihy, které napomáhají duchovnímu růstu, směřují vědomí člověka k němu samému a odhalují příčiny nemocí nás a našich blízkých. To mi umožnilo setkat se s množstvím terapií a nastudovat jejich působení a možnosti. V mnoha případech nezůstalo jen u teorie, ale přikročila jsem rovnou k praxi. Postupně jsem začala zjišťovat, co mi vyhovuje, co opravdu funguje a  vytvořila jsem si díky tomu ucelený pohled na to, jak například řešit svá onemocnění a nebýt při tom závislá jen na radách lékařů.

Nejsem sice žádným odborníkem na slovo vzatým, nicméně velice ráda bych Vám zprostředkovala touto cestou pár svých zkušeností, které mi byly velmi užitečné. A když by někoho z Vás oslovily a pomohly na Vaší Cestě, budu nesmírně ráda, že jsem mohla malinkým dílem přispět. Dovolím si ke každé metodě uvádět pár zásadních knih, které by Vás mohly nasměrovat dál a pomoci v hlubším pátrání.

 

Pojďme tedy na první setkání, s pro mě celkem zásadní metodou, která naprosto změnila můj pohled na svět, a tou je Numerologie.

 

Když jsem ji „objevila“, otevřely se mi najednou oči a začala jsem spoustu věcí vnímat úplně jinak. Objevila jsem vysvětlení pro věci, které se mi děly, a měla jsem pocit, že mohu více poznat i své blízké. Numerologie je totiž nauka o číslech, jež každému z nás vstupují do života již okamžikem našeho narození a každému kvalita a vibrace těchto čísel pomáhají pochopit, co je jejich životním úkolem a kam se má dále směřovat. Nevnímám numerologii jako věšteckou metodu, ale právě naopak se s ní snažím pracovat neustále a snažím se pochopit, proč některé dny nám jde lépe myšlení a vymýšlení nových nápadů a jiné dny jsme zase více citliví a každá nepříjemnost se nás dotkne daleko hlouběji. Právě numerologie a s ní spojená astrologie mi pomáhá se alespoň trošinku orientovat v tom, jakého založení asi bude den, který mě čeká a do čeho je nejlepší se pustit. Proto si pro většinu dní vypočítávám jeho takzvané Životní číslo. Je to velmi jednoduché a provede se prostým součtem číslic v datu, například:

 

20.3.2012 – 2+0+3+2+0+1+2=10 a dále 1+0=1 Životním číslem je 1.

 

Životní číslo jako takové totiž určuje naše životní zaměření, to čím se máme zabývat a co se máme ve svém životě naučit. Pomáhá nám pochopit, co je naším úkolem a co je naším učebním materiálem a vibrace mezisoučtu navíc napovídá naše profesní zaměření. Můžeme to vše však použít i jako výchozí bod pro dnešní den, protože si jednoduše zjistíme, co je dnes pro nás stěžejní a co se máme naučit, či pochopit.

Pokud rozeberu podrobněji výše uvedený příklad, pak datum s životním číslem 1 pomáhá práci na sobě a získání osobní nezávislosti. 0, která se vyskytuje v mezisoučtu, je uzavřeným kruhem, do něhož vstoupí každý, pozná-li sám sebe a může začít rozdávat ze svého poznání. Posiluje tedy 1 ve svém úsilí a umocňuje její význam. Tento den je naprosto ideálním pro práci sám se sebou a poznávání svých potřeb. Naučíme-li se naslouchat svému podvědomí, té moudré a nevědomé části nás samých, v níž je uloženo veškeré naše vědění, pak pro sebe uděláme to nejlepší, co lze udělat.

Další vibrací, která nás může zajímat, je naše osobní roční vibrace. Ta určuje kvalitu a zaměření roku právě probíhajícího v našem životě a opět nám určí priority, které se budou v daném roce řešit. Například člověk, který se narodil 24.5.1984 má životní číslo 6 z mezisoučtu 3+3. Bude to člověk, který se má naučit milovat vše krásné a starat se o svou rodinu a k tomu mu má pomoci potřeba komunikovat a tvořit a hned zdvojená. Navíc bude velmi vynalézavý a bude sypat z rukávu nápady, které však bude potřebovat s někým realizovat. V tomto případě by byla ideální jeho partnerka, aby mohl pracovat i na svém úkolu starat se o rodinu. A co mu přinese tento rok, rok 2012? Dnem svých narozenin vstoupí do své 7-kové osobní roční vibrace a tu spočítáme tak, že sečteme náš den a měsíc narození + rok právě probíhající.

 

24.5.2012 – 2+4+5+2+0+1+2=16 a dále 1+6=7

 

Sedmičkový rok s sebou přináší duchovní a léčitelské kvality, které se začnou v životě tohoto člověka vynořovat. Buďto je začne sám poznávat a učit se nebo je bude potřebovat při své práci či v případné nemoci, aby si ji mohl úspěšně vyléčit.

A abyste se mohli sami začít orientovat, přikládám základní výklad významů vibrací jednotlivých čísel tak, jak je vnímám a převzala jsem od svých učitelů.

 

1 – je pro mě číslem jednoty a číslem, které nás učí stát na vlastních nohou. Dává nám možnost nahlédnout do svého nitra a pomáhá nám uvědomit si své potřeby. Jednička je pro mě meditačním číslem, protože meditace v jedničkový den přináší hluboké poznatky naší duše i těla. Musím poznat nejdříve sám sebe, abych mohl naslouchat druhým.

 

2 – je číslem duality, je o naslouchání druhým a jejich potřebám. Nositeli tohoto čísla dává velkou míru citlivosti, ale je-li dvojek více, může přerůst v přecitlivělost. Dvojkoví lidé se uplatňují v pomáhajících profesích, protože dokáží cítit potřeby jiných lidí.

 

3 – je pro mne číslem myšlení, je o kreativitě a představách a také se považuje za číslo komunikace. Vybízí nás potkávat, poznávat a vše promýšlet, navíc je-li spojena s ohnivým prvkem. Trojkoví lidé jsou velmi kreativní, mají skvělé nápady a takzvaně je sypou z rukávu. S jejich uvedením do praxe však mívají problém, proto jim mohou velmi výrazně pomoci lidé čtverkoví.

 

4 – je totiž číslem stability a zručnosti. Čtverkoví lidé bývají velmi praktičtí a jakmile mají správný směr, jdou neomylně za svým cílem. Čtverka dává kvalitu země a je vhodná k práci na zahradě nebo fyzickému cvičení, protože propůjčuje dni i nositeli býčí vytrvalost.

 

5 – číslo změny, číslo, které nás vybízí k cestování a poznávání nových krajů a zvyků. Umožňuje po vytrvalé práci si užít jejích plodů. Pětkoví lidé bývají velmi proměnliví a zpravidla nečitelní, protože právě pětka jim dává velké možnosti. Je to nicméně i vibrace velmi dominantní a vůdcovská.

 

6 – je velmi citlivým číslem, které nás učí vnímat krásu kolem sebe a podněcuje touhu po rodinném krbu a jeho ochraně. Pomáhá užívat života plnými doušky a připomíná těhotnou ženu, která je připravená chránit a vnímat své dítě.

 

7 – má silný duchovní náboj a bývá číslem léčitelů nebo dává léčitelské vlohy. Lidé s tímto číslem nemají problém uchopit a používat různé duchovní směry a metody. Dává svému nositeli velký smysl pro spravedlnost a vnímavost k bezpráví.

 

8 – číslo rovnováhy se silným energetickým nábojem. Nositel tohoto čísla disponuje velkým množstvím energie a musí se naučit ji správně využívat, jinak sklouzne do povrchního nenaplněného bytí. Je rovněž číslem vůdcovským se silným aspektem sebepoznání, bez kterého není schopen své vůdcovství uplatnit.

 

9 – číslo pravdy a analýzy. Devítka dává sílu intelektu, který dokáže vše promýšlet ze všech možných úhlů a díky tomu se pravda vždy objeví. Nositel devítky je člověk hledající pravdu ve všem, protože jinak neumí existovat. Více devítek v datu však může způsobit přehnané analyzování, které vede k výsledku velmi zdlouhavě.

 

Tak, to je základ, ze kterého již je možno si vypočítat, jaký den nás čeká, jaký rok nás nemine a jakým směrem se má ubírat náš život. Nicméně je ještě velké množství možností, které numerologie nabízí. Třeba jak si sestavit numerologickou mřížku a co z ní vyčíst, do jakých rovin se v ní čísla skládají a co to vypovídá o nás samých a další a další… Na toto téma je napsáno a dále vychází nepřeberné množství knih, pořádá se spousta seminářů a lidé hledají další nové metody, jak porozumět dění kolem sebe. Proto uvedu pro zájemce literaturu, ze které jsem také vycházela, a která mě oslovila.

 

Numerologie – Čísla lásky

Robin Steinová

Kniha ukazuje, jak přimět čísla našich dat narození k tomu, aby jsme poznali sami sebe, aby odpověděla na otázky, proč nás přitahují určité typy lidí a proč jsou naše vztahy s nimi takové, jaké jsou, jak ovlivnit svoji životní cestu apod.

http://www.artbos.cz/zbozi/1386/Numerologie—Cisla-lasky.htm

 Numerologie v praxi

Milan Walek

Tajná řeč čísel, která nám umožňují lépe pochopit zákonitosti našeho vývoje. Čísla nám umožňují lépe pochopit zákonitosti našeho vývoje. Při jejich symbolickém užití z hlediska numerologie jsou nositeli jisté energie, která svým způsobem ovlivňuje hmotu, a zároveň jsou i zdrojem důležitých informací. A proto čísla vycházející z data narození každého z nás jsou klíčem k hledání souvislostí existujících v lidském jednání a chování.

http://www.artbos.cz/zbozi/1538/Numerologie-v-praxi-4951.htm 

 
 

Karmická numerologie

Hannah J. DvorskáKarmická numerologie aneb Jak ven z maléru…Kniha odhaluje, že čísla 4 a 8 (nejen jako číslice, ale i jako výsledek různých numerologických operací) jsou nositely zvláštního vlivu. Lidé pod vlivem těchto čísel mají náročný osud. Konkrétní příklady a barvitá líčení ze života autorky i jiných osob pomáhají pochopit, jak to funguje – a také, co s tím! Uvádějí se i charakteristiky osob podle toho, v jaké formě či kombinaci se daná čísla vyskytují v datu narození.

http://www.artbos.cz/zbozi/2688/Karmicka-numerologie.htm 

 

 

 

A na závěr bych ráda podotkla, „Nebojme se hledat, protože jinak se nic nedozvíme a nebojme se dělat chyby, protože když se ze svých chyb dokážeme poučit, nebyly zbytečné, ale dokázali jsme z nich vytěžit maximum“.  

 

                                                                      Silvie Bosáková

                                                       ArtBos.cz –  internetové knihkupectví
                                                                                           
http://www.artbos.cz/