Ustavování řemenic a strojů

Zásadní vliv na bezporuchový chod strojů má dodržení souososti hřídelí strojů. Na základě udaných parametrů stroje pomocí frekvenčního měřiče napnutí SKF lze přesně určit správné napnutí řemenů, které má zásadní vliv na životnost celého pohonu. Některá zařízení značky SKF ustavují řemenice tam, kde je to nejdůležitější – v drážkách. Profilová vedení V a silné magnety umožňují upevnit zařízení značky SKF přímo do drážky řemenice. Zařízení SKF, které se skládá pouze ze dvou částí – laserového vysílače a přijímače, lze snadno a velmi jednoduše upevnit. Trojrozměrná cílová plocha na přijímači usnadňuje detekci nesouososti a stanovení druhu nesouososti – ve vodorovné rovině, ve svislé rovině, rovnoběžné anebo kombinace všech tří typů. Na základě zjištěných přesných údajů pracovník ustaví díly, dokud laserový paprsek není totožný s referenční přímkou na přijímači. Ustavování řemenic a strojů nechejte rozhodně na profesionálech!