Dub 222015
 

Sanace panelový dům vrátí do původního nebo ještě lepšího stavu. Zejména před zateplováním domu je nutné provést důkladnou sanaci fasády a nosné konstrukce panelového domu.

 

Všechny materiály vlivem okolního prostředí a času stárnou. To platí i pro železobetonové konstrukce panelových domů. Nový kvalitní beton je dostatečně alkalický, aby odolával okolnímu prostředí. Díky dlouhotrvajícímu působení slabých kyselin, které vznikají sloučením atmosférického CO2 a SO3 s dešťovou vodou, postupně beton ztrácí své alkalické vlastnosti. Dochází tak ke karbonaci betonu a postupně mohou být narušeny i kovové konstrukce, které jsou blízko pod povrchem betonu. U starších panelových domů bývají nejčastěji silně napadeny zejména konstrukce balkonů a lodžií.

Sanace má za cíl zastavit poškozování panelové konstrukce, obnovit ji, vrátit jí požadovanou konstrukční funkci a maximálně ji chránit před agresivním vnějším prostředím. Díky novým progresivním stavebním materiálům a technologiím je v současnosti možné opravit panelové domy tak, že mají lepší konstrukční vlastnosti, než když byly zcela nové.

Každé sanaci panelových budov musí předcházet důkladné a odborné posouzení současného stavu a volba vhodné technologie oprav. Jednou z firem, která zajišťuje odborné posouzení rozsahu poškození panelových domů je společnost STAV-AGENCY s.r.o. z Liberce. Pracovníci společnosti STAV-AGENCY provedou odborný posudek, navrhnou optimální způsob sanace a provedou kompletní realizaci na klíč.

 

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-fasad

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/sanace-panelovych-budov

Bře 172013
 

Gabiony postupně pronikají do povědomí čím dál většíto počtu lidí. Je to dáno tím, že z původního účelu gabionů, tedy sanaci břehů a půdy, se čím dál více využívají i v běžném stavitelství. Architekti se je naučily využívat a jsou schopni vytvořit velice zajímavé a pěkné gabionové konstrukce pro použití na zahradách, u domů i u dalších staveb.
Kdy se vlastně začaly gabiony používat i v běžném stavitelství a zahradní architektuře? Vše začalo změnou materiálu ze kterých jsou gabiony vyrobeny. Přechodem od rákosových listů a vrbového proutí k nyní používanému drátu. S možností nerez úpravy drátu a zvýšením životnosti gabionových konstrukcí se tento konstrukční materiál začal více uplatňovat v celém stavebnictví.
Jednou z využívaných vlastností gabionů je propustnost vody přes konstrukci. Pokud postavíte klasickou zeď, tak ta zadrží vodu. Pokud u svahu postavíte gabionovou zeď, tak ta vodu ze svahu propustí a tím zabrání hromadění vody uvnitř a nebezpečí sesuvu.
Další důvod proč se gabionové konstrukce stále více využívají je i estetické hledisko. Gabiony skrátka dobře vypadají a pokud tohle přidáte k nižší ceně než u klasické konstrukce a k dlouhé životnosti, tak naleznete důvod, proč jsou gabiony stále více používanější.