Prvý ročník Gluten Free EXPO Slovakia 2017 v Trenčíne

Tento rok sa už aj na Slovensku bude konať prvá medzinárodná výstava spojená s predajom výrobkov bez lepku pod názvom Gluten Free EXPO Slovakia 2017. Od 28. do 29. apríla 2017 si na výstavisku Expo Center v Trenčíne budú môcť celiatici a ľudia, ktorí v svojej strave obmedzujú lepok zakúpiť výrobky bez lepku či získať informácie o novinkách. Odborníci na výživu a lekári budú na svojich prednáškach poskytovať aktuálne informácie zo sveta bez lepku. S prednáškou „Celiakia sa správa ako chameleón“ na výstave vystúpi aj MUDr. Božena Pekárková, predsedníčka pracovnej skupiny pre celiakiu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Na výstave bude mať premiéru aj slovenská verzia filmu The Celiac Project – dokumentu o živote pred a po diagnostikovaní celiakie. Režisér Michael Frolichstein bojoval s niekoľkými „záhadnými chorobami“, až mu nakoniec diagnostikovali celiakiu. Informuje o tom organizátorka výstavy Alena Sukupová.

„Celiakia je choroba detí aj dospelých a hlavným vyvolávajúcim faktorom choroby je lepok (glutén). Základnou liečbou je celoživotná bezlepková diéta. V poslednom období neustále stúpa počet celiatikov, pre ktorých je zatiaľ jedinou liečbou prísne dodržiavanie bezlepkovej diéty a tak samozrejme stúpa záujem o bezlepkové výrobky. Posledné sčítavanie celiatikov na Slovensku, z januára 2016, hovorí o cca 18 tisícoch pacientov. Jedná sa o pacientov, ktorí sú dispenzarizovaní v gastroenterologických ambulanciách. Je jasné, že skutočný počet pacientov s týmto ochorením je podstatne vyšší a mnohí z nich o svojej diagnóze ešte stále nevedia. Bezlepková diéta predstavuje liečebnú alternatívu aj pacientom s neceliakálnou gluténovou senzitivitou (NCGS), ktorej výskyt je podstatne vyšší ako samotnej celiakie CD (cca 6% populácie NCGS/ cca 1% CD),“ uvádza dietologička firmy Dr. Schär Ing. Jarmila Kabátová.

Usporiadanie takejto výstavy je preto v súčasnej dobe veľmi prospešné. Pre návštevníkov výstavy sú pripravené bezlepkové darčeky a súťaže o domáce spotrebiče  – kuchynský robot Kitchen Aid Artisan, kuchynský robot Russell Hobbs Aura, odšťavovač Philips Viva Collection a minimixér Philips Daily Collection. Podujatie podporili spoločnosti Novalim, Schär, vydavateľ denníka PRAVDA a prílohy VARECHA, časopis APETIT, časopis Slovenka ZDRAVIE RODINY, najstarší portál pre celiatikov www.celiakia.sk a časopis – ročenka BEZlepku, ktorý bude poskytovaný ako darček k vstupenke na výstavu v sume 2 eur,“ pozýva Alena Sukupová.

Prvá výstava výrobkov bez lepku na Slovensku sa zaradí medzi ostatné výstavy Gluten Free, ktoré majú niekoľkoročnú tradíciu na celom svete. Známe sú napríklad výstavy v Španielsku v Madride – www.madglutenfree.com, v Taliansku v Rimini – www.glutenfreeexpo.it, v Poľsku vo Varšave – www.celiakia.pl, v Nemecku v Berlíne – Free From Food Expo a Allergy & Free From Show – www.allergyshow.de, v Anglicku – London, Liverpool, Glasgow – www.allergyshow.co.uk, v USA – gfafexpo.com, v Kanade – www.glutenfreeexpo.ca. V Českej republike organizuje Společnost pro bezlepkovou dietu každý rok s úspechom podujatie Fórum celiaků – www.celiak.cz. V Európe pôsobí asociácia známa ako AOECS, ktorá je zastrešujúcou organizáciou európskych národných spoločností pre celiatikov. V súčasnej dobe má 35 členských spoločností zapísaných v celej Európe. AOECS reprezentuje ľudí, ktorí majú celiakiu alebo Dermatitis herpetiformis duhring (DH) a snaží sa spolupracovať s medzinárodnými organizáciami pre celiatikov po celom svete. Viac na www.aoecs.org

Nie ste aj vy bezlepkoví?

MUDr. Jarmila Kabátová upresňuje: „Celiakia sa zaraďuje vo väčšine publikácií do chorôb s obrazom tzv. celiakálneho ľadovca, ktorého dve tretiny sa nachádzajú pod vodou, a to sú vlastne nediagnostikovaní pacienti, ktorých je stále väčšina. Pritom stačí tak málo, navštíviť lekára, alebo si pred jeho návštevou zakúpiť domáci test. Symptómy (príznaky) choroby sú rôzne, preto ani včasná a správna diagnostika nie je jednoduchá. Príznaky týkajúce sa tráviaceho traktu (klasické gastrointestinálne príznaky) sú napríklad hnačky (u 70 – 75 percent pacientov), strata hmotnosti (u 44 – 60 percent), nafúknuté brucho (u 28 – 36 percent), vracanie (u 26 – 33 percent), znížený rast (u 10 – 40 percent), bolesti brucha (u 12 percent), zápcha (u 4 – 12 percent), nechutenstvo (u 8 percent), meteorizmus, čiže nafukovanie (u 5 percent), rekurentná (opakujúca sa) aftózna stomatitída (zápal ústnej sliznice), glositída (zápaly jazyka). Medzi príznaky mimo tráviaceho traktu (tzv. podozrivé symptómy) patrí aj depresia, epilepsia, ktorá nereaguje na terapiu, periférna neuropatia, migréna, osteopénia, osteoporóza, zvýšená fragilita (lámavosť) kostí, porucha skloviny trvalého chrupu, myalgie (bolesti svalov), únavový syndróm, výrazný nepokoj dieťaťa, oneskorená puberta, infertilita (neplodnosť žien, ale aj mužov), edémy (opuchy). Je potrebné upozorniť, že aj prítomnosť jedného z uvedených príznakov môže znamenať nediagnostikovanú celiakiu. Pacienti často aj niekoľko rokov navštevujú rôzne odborné ambulancie, užívajú veľké množstvo liekov, často sa nevyhnú práceneschopnosti, hospitalizácii. Nielen ich, ale aj zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu to stojí nemalé finančné prostriedky. Pacienta nezlepšujúci sa zdravotný stav často až invalidizuje. Až dve tretiny celiatikov o svojej chorobe ani netuší. Možno preto, že netrpia typickými príznakmi ako nafúknuté brucho, vracanie či nechutenstvo. Lenže táto nevyliečiteľná choroba sa môže maskovať aj za osteoporózou či migrénou alebo dokonca za neplodnosťou.“

Viac informácií o výstave Gluten Free EXPO Slovakia nájdete na www.glutenfreeexpo.sk.

Význam SWOT analýzy

Součástí každého podnikání je důležité mít přehled, jak na tom firma v danou dobu je, jakou naději na úspěch má připravovaný projekt, případně jakým směrem by se firma ve své činnosti měla ubírat. Řešením je provedení SWOT analýzy.

 

SWOT analýza je základním marketingovým nástrojem, pomocí kterého lze včas identifikovat možné příležitosti a hrozby, umožňuje včas realizovat strategická rozhodnutí a je důležitým podkladem pro další vývoj firmy či projektu.

SWOT je zkratka anglických slov Strengths (Silné stránky) = S, Weaknesses (Slabé stránky) = W, Opportunities (Příležitosti) = O,Threats (Hrozby) = T.

Vnitřní prostředí identifikuje silné a slabé stránky, které firma sama může ovlivnit. Vnější prostředí identifikuje příležitosti a hrozby, které firma nemůže ovlivnit. Správně sestavená SWOT analýza je důležitým nástrojem, který firmě umožňuje a usnadňuje strategická rozhodnutí. Aby měla SWOT analýza očekávaný význam, musí být odpovědně sestavena a využita pro následná marketingová rozhodnutí.

Pro firmy je výhodné, pokud si nechají zpracovat SWOT analýzu u nezávislé marketingové agentury, která má bohaté zkušenosti a není ovlivněna profesní slepotou. Mezi firmy s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingového poradenství a analýz patří například společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://aneri.cz/cs/aktualne/vyznam-swot-analyzy/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/marketingovy-plan/

http://www.aneri.cz/cs/marketing/marketingove-pruzkumy

Výběr ochranných pracovních pomůcek

Ze zákona je za poskytování ochranných pracovních prostředků odpovědný zaměstnavatel. Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

 

Výběr OOPP by měl provádět proškolený odborník, který je důkladně seznámen s konkrétním prostředím a možnými riziky, před kterými mají OOPP chránit. Správným výběrem osobních ochranných prostředků je zaručena maximální ochrana zdraví při práci, ekonomika provozu i spokojenost zaměstnance a jeho komfort při používání OOPP.

Při výběru osobních ochranných prostředků musí odpovědný pracovník zvážit veškerou míru rizik pro dané pracoviště a způsob užívání. Nelze vybírat osobní ochranné pomůcky pouze podle ceny. Pokud bude pro každé definované riziko nalezena požadovaná deklarovaná ochranná vlastnost, budou vybrané OOPP kvalitně chránit pracovníka.

Při nákupu OOPP je důležité vybírat takové zboží, které má „ES prohlášení o shodě“. V případě pracovního úrazu, při kterém byl zaměstnanec vybaven ochrannými pracovními pomůckami, které nemají ES prohlášení o shodě, můžou pro zaměstnavatele nastat vážné problémy.

Mezi společnosti, které respektují veškeré předpisy a dodávají na český trh zboží známého původu, známé kvality, účinku a za podmínek daných obchodními zákony určitě patří společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Společnost dodává ochranné pracovní pomůcky značky uvex, které zaručují kvalitní ochranu, mají dlouhou životnost a vysoký komfort pro uživatele.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-zraku/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/vyber-ochrannych-pracovnich-pomucek/

Nepravdy o zateplování domů polystyrenem

Ze všech stran posloucháme, že zateplením domu ušetříme spoustu peněz za vytápění, prodloužíme životnost domu a zvýšíme jeho hodnotu.

Jedním z nejpoužívanějších zateplovacích materiálů je polystyren. V souvislosti s tímto materiálem často slýcháme názory, že polystyren postupně mizí. Tato pověra vznikla pravděpodobně v počátcích používání polystyrenu jako izolačního materiálu. V té době se používala různá lepidla a přípravky s organickými rozpouštědly, která mohla narušovat polystyren. V současné době používané materiály zaručují životnost polystyrénu více než 50 let (předpoklad je ale více než 100 roků). Nyní používaný polystyrén navíc odolává i teplotám 80°C.

Dalším mýtem je plesnivění interiéru při zateplení polystyrenem. Právě opak je pravdou. Plísně vznikají v uzavřených prostorech s velkou vlhkostí zejména na nezateplených stěnách, kde vznikají tepelné mosty. Na zateplených konstrukcích se vždy sráží méně vlhkosti a tudíž je menší pravděpodobnost vzniku plísní.

Není ani pravda, že polystyren je neekologický a že je jedovatý. Pěnový polystyren tvoří z 98% vzduch. Polystyren lze navíc snadno recyklovat. Že není polystyren jedovatý, dokazuje jeho časté používání jako obalový materiál v potravinářství.

V případě dotazů na vlastnosti polystyrenu používaného při zateplování budov, způsobu aplikace a případné výhody a nevýhody pro jeho použití na konkrétní stavbu se každý může obrátit na pracovníky společnosti Stav Agency s.r.o. z Liberce. Společnost Stav Agency má odborné i dlouholeté praktické zkušenosti se zateplováním nových i starých objektů, kterým se zabývá již řadu.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-fasad

http://www.stav-agency.cz/zateplovani

http://www.stav-agency.cz/clanky/nepravdy-o-zateplovani-domu-polystyrenem