Optimalizace webu – SEO

Při tvorbě webu podnikatelé chtějí, aby se jejich web objevoval ve vyhledávačích na předních pozicích a získal tak významnou návštěvnost potenciálních zákazníků.

SEO je soubor metod, kterými lze zvyšovat návštěvnost vlastního webu z přirozených výsledků vyhledávání internetových vyhledávačů Google, Seznam apod.

Důležité je, nejprve provést analýzu webu zaměřenou na chyby bránící vzestupu webu na horní pozice a dále je nutné určit, na jaké klíčové slovo či sousloví by se měl web objevovat v horních pozicích vyhledávačů. 

Samotná SEO optimalizace pro vyhledávače je souhrnem dílčích technik, mezi které patří zejména optimalizace zdrojového kódu, optimalizace textů webových stránek, volba klíčových slov, provázanost obsahu webu, registrace do katalogů a budování zpětných odkazů.

SEO optimalizace nejsou žádná kouzla. Jedná se ale o soustavnou rutinní práci, při které je zkvalitňován obsah www stránek a upravován zdrojový kód tak, aby byl vyhledatelný co nejlépe.

SEO optimalizace webových stránek může být pro lajka složitá, neustále se vyvíjející disciplína.

Menším firmám, které se nezabývají internetovým marketingem, je neefektivní neustále sledovat veškeré novinky a trendy v SEO optimalizace. Takovýmto firmám se určitě vyplatí využít zkušeností profesionálů. Jednou ze zkušených agentur s dlouholetou praxí, zkušenostmi a referencemi v oblasti SEO je určitě společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

Snižte náklady za vytápění vašeho domu s pomocí dotací.

Jste majitelem staršího domu a platíte dle vašeho názoru až neúměrně vysoké částky za vytápění? Zvažte rekonstrukci se zateplením budovy s využitím dotace z programu Nová zelená úsporám.

Prostředky z této dotace jsou určeny pro vlastníky rodinných domů, kteří mohou touto cestou získat až

50% celkových nákladů.

Žádost je možné podat nejpozději do 31. 12. 2021. Než se k podání žádosti rozhodnete, zavolejte si energetického specialistu. Ten vám sdělí, zda vámi zamýšlená rekonstrukce přinese požadované úspory a budete na ni tak moc žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám. Zkušený energetický specialista dokáže zhruba určit, jakých úspor rekonstrukcí dosáhnete a jakou částku byste mohli obdržet na dotacích.

K samotné žádosti o dotaci budete potřebovat dva základní dokumenty. Odborný projektant vám musí zpracovat projekt stávajícího a nového stavu. Energetický specialista pro vás zpracuje energetické hodnocení včetně odborných posudků.

Jedná se o jedinečnou příležitost, jak ušetřit desetitisíce za rekonstrukci domu. Neváhejte a poraďte se s odborníky o všech možnostech. Se svými dotazy se můžete obracet například na pracovníky společnosti Stav Agency s.r.o. v Liberci.

Používáte správné ochranné brýle?

Zrak patří k našim nejdůležitějším smyslům. Mnozí však podceňují nutnost jeho ochrany. Při práci nestačí používat pouze brýle. Nutné je používat brýle, které zrak maximálně ochrání.

Poškození očí bývá často nevratné a nevyléčitelné. Až 90% případům zranění oka lze předejít použitím kvalitních ochranných pomůcek.

Očím hrozí mnohá rizika. Jsou to zejména rizika mechanická, chemická, rizika optického záření a rizika tepelná.

V případě, že jsou zaměstnanci vystaveni potenciálnímu riziku, má každý zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnancům takové osobní ochranné prostředky, které maximálně eliminují rizika při práci. Pokud je tedy daný druh práce rizikový pro zrak, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci takové ochranné brýle, případně ochranný štít celého obličeje, který jej před danými riziky ochrání.

Důležité je používat brýle certifikované, které zaručují správnou ochranu proti konkrétním rizikům.

Špičkovým specialistou na vývoj brýlí je společnost uvex. Brýle uvex zajišťují maximální ochranu, optimální pohodlí, moderní design a perfektní vidění. Zaměstnancům s individuálními zdravotními potřebami uvex nabízí přesně ta řešení, která jim budou vyhovovat.

Dodavatelem certifikovaných ochranných pracovních brýlí uvex a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek uvex špičkové kvality v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

https://www.uvex-safety.cz/cs/produkty/ochranne-bryle/
https://www.uvex-safety.cz/cs/produkty/individualni-oop/
https://www.uvex-safety.cz/

Sledování konkurence není pouhým nekalým způsobem, jak si udržet stávající zákazníky a přilákat nové

Tah na bránu není pouhým zkratkovým pojmem, kterým se ohánějí sportovci prohánějící se po kluzišti nebo brázdící s kulatou či šišatou mičudou zelené pažity. Tímto heslem by se měli řídit i všichni obchodníci, ať už podnikají v internetovém, anebo přímém prodeji. Tento trend se doposud nepodařilo českým prodejcům nastolit. Poptávku dokážou zastoupit, dovedou se umně postarat o propagaci zboží, ovšem zásadní krédo tuzemským obchodníkům chybí – silný brand. Neboli podpora značky. Česká republika totiž v používání brandingu jako nástroje profitability ještě zaostává za zkušenější západoevropskou konkurencí. Proto by se naši prodejci měli naučit používat prověřené nástroje k budování značky. Sem patří jak sledování konkurence, tak chování spotřebitelů.

Analýza konkurence není jen kopírováním, ale i tvorbou vlastní, rychlejší cesty směrem k zákazníkům

Mnoho majitelů či správců kamenných, ale především internetových prodejen si vůbec není vědoma pojmu budování značky jako stoprocentní možnosti vylepšení si pozice na trhu a zvýšení ziskovosti ve srovnání s konkurenčními obchody. Analýza konkurence není o pouhém sledování. Pružné reakce na chování klientů, ale i poučení se z akcí konaných konkurenčními obchody patří mezi důležitá aktiva obchodníků. Nezdržujte se fyzickým sledováním konkurence, protože již dávno existují speciální programy.

Cenová strategie je zásadní při zvyšování ziskovosti

Cenová strategie a její optimální nastolení není hračkou ani pro začínající obchodníky, ani pro zkušené prodejce. Stejně jako se vyvíjejí moderní technologie, mění se přístup zákazníků k objednávání služeb či nakupování zboží. Dnes vymyslíte jednu strategii, zítra už nebude platit. Pozítří si zvolíte další cestu, jak zaujmout nové spotřebitele, a naopak odradíte stávající. Vývoj trhu a spotřebitelského chování je jedna velká proměnná veličina, se kterou je třeba dennodenně pracovat? Máte na to kapacity? Zřejmě ne, potřebujete se totiž věnovat konkrétním aktivitám ve vlastním obchodě. Svěřte správu analýz i sledování cen konkurence promyšleným softwarům, jež lze úspěšně aplikovat na každý e-shop, anebo web poskytující konkrétní služby. Ušetříte si spoustu času, financí, fyzických sil, navíc s uspokojivým výsledkem.