Evropa

Odkud se vzalo slovo Evropa
Evropa je kontinent, který pokrývá západní pětinu euroasijské pevniny. Přestože se geograficky jedná pouze o subkontinent, který spolu s Asií tvoří kontinent Eurasie, historicky a kulturně je často považován za samostatný kontinent. Pojem „Evropa“ není definován čistě geograficky, ale odkazuje také na historické, kulturní, politické, ekonomické, právní a ideální aspekty.

slovo Evropa

Obyvatelé Evropy jsou označováni jako Evropané. S více než 700 miliony obyvatel žijícími na ploše přibližně 10,5 milionu kilometrů čtverečních je Evropa jednou z nejhustěji osídlených částí světa. Evropa je silně urbanizovaná, zejména v oblasti hlavních měst a megalopolis Blue Banana. Důležitými politickými aliancemi v Evropě jsou především Rada Evropy a Evropská unie.

Evropa - obecně

Název „Evropa“ pochází ze starořeckého Εὐρώπη ( Eurṓpē ). Bylo chápáno jako složenina εὐρύς, eurýs, „daleko, široko“ a ὄψ , óps , „zrak, tvář“, z čehož vyplývají významy „ten širokozraký“ nebo „široký“.

Evropa v Hérodotově antickém pohledu na svět
Podle řecké mytologie byla Eurṓpē dcerou fénického krále, kterou unesl bůh Zeus , který se zjevil v podobě býka a plaval na zádech na Krétu . Podle lingvistiky pochází jméno ze semitštiny a bylo pořečeno. Foneticky zřejmý je tedy původ akkadského či fénického slova (ʕ)erebu nebo (ʕ)arabského „set“ (označujícího slunce) a odvozeného fénického ʕerob„Večer, západ“ (o spojení večera s hlavním bodem srov. Západ a arabský Maghreb , který je založen na stejném semitském slovním kořeni jako Evropa, totiž ʕrb nebo ġrb „minout“; na semitském hrdelním zvuku v začátek, který nebyl převzat do řečtiny, srov. )

V 5. století př. n. l. řecký spisovatel a zeměpisec Herodotos označoval termín Eurṓpē , který jako geografický termín zpočátku označoval pouze Peloponés, rovněž pevniny severně od Středozemního moře a Černého moře , které zvaná Asie ( Asía ) a Afrika ( Libýe ) se lišily.

Europa sama o sobě je jmenovcem chemického prvku europium , objeveného v roce 1890.

malíř Carl-W. Röhrig

Carl W. Röhrig
Od útlého věku Carl-W. Röhrig vždy viděl věci jinak. Našel krásu na těch neobvyklých místech, dnes je světově proslulým umělcem známým svým divoce jedinečným přístupem a fantastickou fantazií.

Carl-W. Röhrig

Carl-W. Röhrig navštěvoval Akademii grafických umění v Mnichově

Umělec Carl W. Röhrig (63) z Dottikonu ve Švýcarsku se šibalským úsměvem, knírem podobným Geppetta a rozmachem barvy na plátně otevírá okno do jiného vesmíru ve videu zveřejněném 22. března na Scientologickém video kanálu.

Röhrig popisuje, jak ho z jeho ulity vyvedl Scientologický komunikační kurz. „Byl jsem takový tichý člověk a moc nerad jsem mluvil,“ říká.Röhrig byl umělec po celý svůj život.

Prostřednictvím scientologie získali nástroje, schopnosti a sebevědomí, aby zvládli vše, co se v životě objeví. „Scientologie mi dala obrovské množství míru a stability,“ říká.

Podívejte se na video Carl W. Röhrig Seznamte se se scientologem na scientologickém videokanálu.Carl-W. Röhrig byl umělec po celý svůj život.

Populární videoprofily Seznamte se se scientologem na mezinárodním videokanálu Scientologické církve na Scientology.org odrážejí různorodá prostředí a životní cesty scientologů po celém světě. Seznamte se se scientology včetně pedagogů, teenagerů, sportovních nadšenců, tanečníků, manažerů, matek, otců, zubařů, fotografů, herců, hudebníků, módních návrhářů, inženýrů, studentů a majitelů firem a zjistěte, co pro ně Scientologie osobně znamená.

Scientologická církev, digitální průkopník a vůdce v online náboženské komunitě, byla prvním velkým náboženstvím, které spustilo svůj vlastní oficiální videokanál YouTube, který zhlédly miliony návštěvníků.

Scientologické náboženství bylo založeno spisovatelem a filozofem L. Ronem Hubbardem. První scientologická církev byla založena v Los Angeles v roce 1954 a náboženství se rozšířilo na více než 11 000 církví, misií a přidružených skupin s miliony členů ve 167 zemích.

řemeslníci z Hyland Studio dělají v Silicon Valley vitráže

Tom Rigdon věrně obnovuje skleněné vitráže – Hyland Studio v Silicon Valley

Vaše vitráže nejsou jen inspirativním uměleckým pokladem, ale také finančním aktivem. Náklady na výměnu, zejména staršího skla a ručně malovaného skla, mohou být extrémně vysoké. Je velmi moudré investovat do správné péče o vaše vitráže.

Tom Rigdon a spolupracující řemeslníci z Hyland Studio dělají v Silicon Valley vitráže, restaurování a dekorace budov

The Hyland Studio

The Hyland Studio
v. 408-709-5996
f. 408-709-5989
studio(a)hylandstudio.com
650 Reed St
Santa Clara, CA 95050

Nyní běžné poškození vitráže je, že se začne prohýbat, prohýbat nebo se vyboulí. Zvětrávání, zejména teplem, olova použitého při konstrukci panelu(ů) olovo změkčilo. Pokud se to nenapraví, cenné sklo praskne a možná vypadne z okna. Ať už vaše barevné sklo potřebuje kompletní restaurování nebo jednoduché opravy, jsme tu, abychom vám pomohli.

Odborní řemeslníci na skleněné vitráže. Instalují do novostaveb, přestaveb, provádí odborné opravy a historické výplně. Plně licencovaná firma, která je plně pojištěná.

Vitráže je obecný termín pro malé kousky skla vyrobené do panelu pomocí kovu ve tvaru písmene H (kanál). Ucpávka je obvykle olověná, ale u některých provedení může být zinková, měděná nebo mosazná. Tmel se používá k utěsnění místa, kde se sklo setkává s přicházejícím.

Orange County

Orange County

Okres Orange County se nachází v metropolitní oblasti Los Angeles v jižní Kalifornii. Podle sčítání lidu v roce 2010 zde žilo 3 010 232 obyvatel, což z něj činí třetí nejlidnatější okres v Kalifornii, šestý nejlidnatější v USA a lidnatější než 21 států USA. Ačkoli většinou předměstský, to je druhý nejhustěji obydlený kraj ve státě, za San Francisco kraj. Tři nejlidnatější města kraje jsou Anaheim, Santa Ana a Irvine, z nichž každé má více než 300 000 obyvatel. Santa Ana je také krajským městem. Šest měst v Orange County je na pobřeží Tichého oceánu, včetně Seal Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point a San Clemente.Santa Ana

Tři miliony obyvatel Orange County si užívají téměř dokonalé klima, ve kterém parky a pláže poskytují bohaté příležitosti pro venkovní aktivity. Orange County je domovem vzrušujících profesionálních sportů, široké škály turistických atrakcí a kvalitních míst pro vizuální a divadelní umění. Orange County se může pochlubit prosperující obchodní ekonomikou a dobře vzdělanou pracovní silou. County of Orange je regionální poskytovatel služeb a plánovací agentura, jejíž hlavní činnosti zahrnují veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví, ochranu životního prostředí, regionální plánování, veřejnou pomoc, sociální služby a letectví.