Kravaty

Kravata je součástí šatníku každého muže. V současné moderní době se žádný muž bez kravaty neobejde, někdo ji využívá méně, někdo naopak více. Ale víme, kdy a kde kravata vznikla? Jaká je její historie?

Historie kravat začalá v Paříži

Historie kravat se datuje v roce 1635 v Paříži, kam v té době přicestovali chorvatští vojáci, aby podpořili francouzského krále. Jejich „uniforma“ zahrnovala i šátek uvázaný kolem krku. Čím vyšší hodnost voják měl, tím byl šátek vyroben z kvalitnějších materiálů. Vojáci s nejnižší hodností nosili šátky z velmi hrubé látky, zatím co např. důstojníci měli šátky z hedvábí či bavlny. S postupem času se kravaty staly součástí uniformy francouzské armády.

Kravata se brzy stala velmi žádaným doplňkem i mužů, kteří v armádě nesloužili, to velice pomohlo jejímu rozšíření. V roce 1661 vznikla v Paříži funkce „cravitiera“. Tuto funkci vymyslel sám král Ludvík XIV., úkolem cravitiera bylo pomáhat králi s vázáním kravaty.

Rozmach kravat v 18. století

V 18. století prošly kravaty obrovským rozvojem, na začátku století se rozšířily do celé Evropy. Kravata, která rozvoj způsobila, byla pojmenována podle bitvy u Steinkirku, byla tedy nazývána “steinkirk“. Jednalo se o volně uvázaný šátek, který měl cípy přichycené na prsou, tyto kravaty měly bílou barvu. Jak ubíhala léta, začali se kravaty postupně zvyšovat, časem dosáhly takové výšky, že muži nemohli v podstatě ani otáčet hlavou.

Přelom 18. a 19. století, aneb kravata pro všechny

Na přelomu 18. a 19. století přichází Angličan George Brian Brummel s názorem, že se každý muž může stát gentlemanem bez ohledu na jeho majetkové a sociální poměry. Podle něho se muž stane gentlemanem, pokud bude nosit i jednoduchý tmavý oblek s kravatou. Dodnes muži nosí obleky, košile i kravaty tak, jak to Brummel propagoval. Zdá se, že jeho existence nám přinesla spoustu pozitiv do odívání. Kravata měla být jedinou součástí pánského odívání, která vyjadřuje osobnost člověka.

Rozšíření kravat do celého světa

Na počátku 19. století si kravaty oblíbilo obrovské množství Angličanů. Kluby, univerzity a další společenství si vyvíjeli vlastní kravaty i jejich vázání. Kravaty se staly obrovskou módou. Móda se v těchto letech stala “povinností“. Z Anglie se tato móda rozšířila do celé Evropy i do Ameriky. V roce 1827 se kravata poprvé vyskytuje i v literatuře, konkrétně v díle Umění nosit kravatu od spisovatele Honoré de Balzaca.

Kravata jako nedílná součást pánského šatníku

Zhruba v polovině 19. století se kravata stala nezbytnou součástí každého pánského šatníku, s postupem času začala vyjadřovat politickou příslušnost, příslušnost k profesním či politickým vrstvám.

Kravaty zaplavily svět

Ke konci 19. století byl celý svět zaplaven kravatami. Tato móda ovládla snad všechny jedince všech vrstev společnosti. Začaly se nosit černé kravaty, které měly různě zbarvené proužky. V té době se kravaty vázaly tak, že se omotaly kolem krku a pak se na nich vytvořil uzel, dá se říci, že jejich vázání bylo podobné tomu soudobému.

„Dobře uvázaná kravata je první vážnou věcí v životě.“Oscar Wilde