Navigace

Navigační GPS systém prošel během několika posledních let, kdy byl uvolněn armádou USA k běžnému civilnímu použití značným rozvojem. Důležitým technologickým faktorem, který může výrazně ovlivnit situaci v oboru navigace je připravované spuštění (rok 2013) evropského navigačního systému Galileo (evropská konkurence amerického GPS). Podmínky, za jakých bude spuštěn a jejich dopad pro komerční využití, nejsou doposud vyjasněny. Jedním z hlavních cíl navigačního systému Galileo je větší využití navigací při letecké dopravě. Navigační systém by navíc měl být schopen podstatně rozšířit nabídku komerčních služeb, z nichž má být částečně hrazen provoz tohoto systému. Jako příklad komerčního využití lze uvést například přenos datových zpráv přes družice

Obory související s gps patří k nejrychleji rostoucím a vyvíjejícím se oblastem podnikání. Počátkem 90. let byl americký vojenský GPS (Global Positioning System) systém uvolněn pro civilní účely. Od té doby došlo k obrovskému rozmachu jeho komerčního využití. Vysoké tempo inovací a konkurence v oboru způsobuje neustále zdokonalování, ale také zlevňování navigačních přístrojů. Jedním z chystaných zdokonalení systému je probíhající změny ve způsobu zaměření a zpřesnění pozice GPS přijímače pomocí WAAS/EGNOS systému dalším je i systém LAAS, který je využitelný v letectví.

Budoucnost navigací

Některé projekty také uvažují o možnosti zvýšení počtu frekvencí, což by opět přispělo ke zlepšení výpočtu pozice. V každém případě mnoho příležitostí na zlepšení nabízí nejen zpřesnění pozice ale také zpracování, využitelnost a detailnost GPS map. Již v brzké budoucnosti budou GPS mapy zabudovány nebo standardně propojeny nejen v mobilních telefonech ale i fotoaparátech a videokamerách. Jako příležitost pro výrobce i prodejce se jeví přístroje, které budou moci být využity v oblasti autonavigace i turistice.