Představení českého velvyslance J.Ex.Jan Maria Regazzo

Česká pobočka organizace IHRC je aktivní převším v oblasti monitorování lidských práv. Monitoringem se získávají cenné poznatky, které slouží ke zpracování “Výsledkové zprávy”, kterou ambassador IHRC v České republice, J.Ex. Jan Maria Regazzo, zasílá do centrály IHRC.

Měla jsem tu vzácnou příležitost a setkala se s panem velvyslancem v jeho pražské kanceláři a položila mu několik otázek.

 

Vaše Excelence, IHRC je v Čeké republice “nováčkem”. Jaké služby dokáže nabídnout zájemcům v budoucnu?

 

“Je pravdou, že IHRC se v České republice teprve etabluje a bude potřeba delšího časového úseku, abychom zhodnotili opravdové potřeby na poli lidských práv. Především nabídneme službu poradenskou, která bude k dispozici od září tohoto roku. Naše poradenství je založeno na bezplatném poskytování sociálně-právních služeb, a to nejen pro lidská práva. Plánuji také podporu projektu “Hospic pro všechny”, v jehož rámci bych rád ve spolupráci s povolanými lidmi, vybudovat plně dotovaný hospic. Tento projekt je dlouhodobý a jeho realizace se nyní plánuje.”

 

Je Vaše snaha o vybudování hospice akceptována centrálou IHRC ?

 

“Ano, centrála IHRC plně podporuje naše aktivity a poskytuje plnou pomoc. Jedná se především o podporu mediální a organizační”.

 

Jak byste zhodnotil lidská práva v České republice ?

 

“Česká republika je jistě zemí plně demokratickou, kde se dbá na dodržování lidských práv a jejich návrat tam, kde byla poškozována. Velké štěstí vidím, především v tom, že zde již fungují organizace typu Amnesty Internatinal, které informují o lidských právech zeširoka. Ono není v České republice ani tak nutné vyvíjet mediální tlak na občany a upozorňovat je na problémy. Musíme nabýzet řešení krizových situací na příkladech. Pak bude jistě možné lépe řešit naše vlastní nedostatky v respektu k druhým.

 

Jaké řešení je tedy dle Vašeho pohledu reálné?”

 

 

“Je jistě nutné v dnešní době neustále apelovat na zodpovědné politiky a zastupitele, aby více hovořili na téma práv jedince. Současná ekonomická krize je velikým problémem, ale dle mého názoru je větším nebezpečím krize etická, chcete-li morální. Tatot krize lidské společnosti degraduje každého člověka ze svébytného a suverénního jedince na objekt vyjádřený v ekonomických prognózách.

Řešení vidím především ve snaze všímat si okolí a při zhodnocení situace hledat pomoc u odborníků.

Budeme poskytovat také přednáškové cykly, které budou mít za cíl zlepšit informační gramotnost občanů tak, aby sami dokázali předcházet bazálním potížím denního života.

 

Vím, že jste také biskupem Autonomní pravoslavné církve, zapojujete také do svého poslání křesťanské hodnoty?”

 

“Nedá se přímo říci, že bych zapojoval cíleně křesťanské hodnoty a principy do svého poslání. Tyto hodnoty jsou spíše než ryze náboženské, více lidské a etické. Je samozřejmé, že jisté před-porozumění při hledání vhodných řešení mít musím. Když vidím, že spolupracovník je křesťan, jistě se při vhodné chvíli komunikuje toto téma. Pokud s lidmi hovořím, nesnažím se přímo zmiňovat o církevně-pastorační oblasti mé mise.”

Připravujete na tento rok nějaké charitativní akce?”

 

Tento rok bude ještě ve znamení poznávání prostředí, které mi bylo svěřeno. Plánuji však zapojit se více do společenského života, a to především organizováním koncertů, jejichž výtěžek půjde na obnovu kulturního života v českých obcích a městech.

 

Jak budou tyto akce cílené, tedy za jakým účelem budou realizovány?”

 

“Tyto společenské události budou především cílené na rozvoj informovanosti a občanské angažovanosti jednotlivých lidí v menších sociálních prostředích. Tímto bych rád docílil efektu rozšíření zájmu obcí a měst, která jsou také v oblasti lidských práv zainteresována, ale často neví, jak problémy řešit.

 

 

Ráda bych poděkovala Vaší Excelenci za poskytnutý rozhovor a přeji viditelné úspěchy při Vašem novém poslání.

 

“Také děkuji a věřím, že naše nabídka osloví další zájemce o naší českou pobočku”.