Co provést před rekonstrukcí bytového jádra

Ještě před zahájením rekonstrukce bytového jádra je důležité uvést, že přestavbu nebo rekonstrukci bytového jádra je vhodné provést v souladu s legislativními předpisy a s požadavky stavebního úřadu.

Je nutné postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb. (upravil 30let platný zákon č.50/1976 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon specifikuje požadavky na stavbu a povinnosti stavebníka.

Pojem rekonstrukce je hodně zaběhlou frází zejména mezi laickou veřejností. Proto pro vysvětlenou pojmu stavba je třeba uvést, že stavební předpisy stavbou rozumějí stavbu stávající. tj. zkolaudovanou (např. bytový dům), dále změnu této stavby, kterou může být nástavba, přístavba, nebo stavební úprava, a dále stavbou novou. Stavební předpisy neznají pojmy jako např. rekonstrukce, adaptace či modernizace. Právě pojem rekonstrukce je značně zaběhlým výrazem zejména mezi laickou veřejností.

Pokud se člověk zamyslí nad záměrem, který chce provést se stávajícím bytovým jádrem, zjistí, že patně o rekonstrukci vlastně vůbec nepůjde. Staré bytové jádro se prostě jenom vyhodí a místo něj se rozdělí prostory bytu ať už zdícími materiály, nebo SDK konstrukcí, to znamená, že se nevytvoří žádné bytové jádro. Rekonstrukce bytového jádra se tedy spíž hodí v tom případě, že budete bytové jádro pouze např. povrchově upravovat, nebo provádět nové technické rozvody.

Jak probíhá rekonstrukce bytového jádra

Rekonstrukce bytového jádra je doprovázená nezbytnými stavebními úpravami, které alespoň z počátku naprosto znemožní běžné fungování domácnosti. Je-li to důvod, proč s rekonstrukcí bytového jádra váháte i Vy, možná Vám pomůže, když si dobu trvání rekonstrukce bytu ověříte. Bytová jádra renovujeme již mnoho let a vždy pracujeme pouze na jednom projektu. Vaše dohodnuté termíny vždy dodržíme.