Energie2 je lacnejšia, aj keď SPP nútene zníži ceny plynu pre domácnosti

Napriek tomu, že Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) musí z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížiť od 12. marca 2012 ceny zemného plynu pre domácnosti v priemere o 5,24 %, budú priemerné ceny zemného plynu od alternatívneho dodávateľa Energie2, a. s., naďalej nižšie a pre zákazníkov výhodnejšie zhruba o desatinu. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ alternatívneho predajcu zemného plynu  a elektrickej energie – spoločnosti Energie2, a. s.

 

,,Tak ako doteraz, aj po zvyšok roku 2012, budeme dodávať plyn slovenským domácnostiam naďalej lacnejšie ako dominantný predajca SPP. Ceny Energie2 na rok 2012 budú aj po nariadenom zlacnení ÚRSO pre SPP v priemere o 12 % nižšie, ako bude mať SPP pre obyvateľov a pre firmy budeme tiež lacnejší. Občanom sa tak oplatí prejsť k nám, ako k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Bohužiaľ vinou neprijatia nového zákona najbližšia zmena dodávateľa pre občanov je možná až k 1. 7. 2012, ale požiadať o ňu musia už v najbližších 2 týždňoch, pretože potom ešte nasleduje 3 mesačná čakacia doba“, upozornil D.Vlnka.

 

Dodal, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu i elektriny pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Naďalej však existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi.

 

,,Pokračuje naďalej kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov a teda, že čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívcov. Presvedčili sa, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne.  Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred naším zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka.

 

Dodal, že  oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše, pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje firma zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A  všetkým garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh.

 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk