Izolace domu


Zajímá Vás, jak probíhá izolace domu nopovou fólií?

Technici opravovali nekvalitně zavedenou izolaci, která byla již dříve provedena jinou firmou, což časem způsobilo zatékání vody do domu. V takových případech je velmi důležité, aby firmu, kterou vybíráte pro opravy Vaší nemovitosti, byla svědomitá a jejich práce kvalitně zhotovena. I v těchto případech je dobré mít správcovskou firmu, která se stará o vaší nemovitost a zajistí pro vás nejlepší firmu na opravy vaší nemovitosti s přehledem.

Položení nopové fólie

Technici nejprve provedli výkop do hloubky základové spáry a následně položili nopovou fólii, která se pokládá od základů směrem nahoru k obvodové stěně, jejíž cílem je vytvořit mikroventilaci mezi zdivem a zeminou. Je velmi důležité fólii instalovat, tak aby její vystouplé části směřovaly ke stěnám. Ke stěně se fólie kotví pomocí speciálních hřebíků vybavených podložkou. Napojení jednotlivých pásů nopové fólie je velmi důležité. Přesah dvou fólií musí být minimálně 20 cm, k napojení nesmí docházet na rohu budovy.

výkop

Poté se napojuje drenážní trubka, která zachycuje vzdutou vodu a následně ji odvádí do nejnižšího bodu drenáže. Pokládá se ve spádu směrem, kterým se hodí nasměrovat odtékající vodu.

Drenážní roura se obalí do geotextilie, aby se nezanesla kvůli nečistotám nebo prorůstání kořenů a nebyl znemožněn odtok vody.

drenážní trubka

Následně se provede zásyp zeminou či kamenivem.